Rozjíždíme revizi programu pro benjamínky. Vedeš benjamínky? Chceš nám pomoci? Přečti si krátký článek, a vyplň dotazník

Rozjíždíme revizi programu pro benjamínky. Vedeš benjamínky? Chceš nám pomoci? Přečti si krátký článek, a vyplň dotazník.

Výchovná kategorie Benjamínků je v Junáku nejnovější. Mnozí z vedoucích mají s vedením malých holek a kluků mnoho zkušeností, a právě ty nám mohou být nápomocné při revizi programu pro benjamínky.

Proč revize probíhá a jaké jsou její cíle?

Už je to několik let, co pro tuto kategorii vznikly výchovné nástroje a materiály, a je potřeba si vyhodnotit jejich funkčnost pro tuto věkovou kategorii. 

V nedávné době došlo k aktualizaci kompetencí pro Benjamínky, a materiály těmto kompetencím ne zcela odpovídají a pracuje se v nich s odkazy na jiné znění. To jsou hlavní důvody, proč revizi nyní startujeme.

Prvním krokem v této revizi je zpětná vazba na stávající výchovné nástroje pro benjamínky. Ve formuláři je naším cílem zjistit, charakteristiku skupin/​oddílů benjamínků, jakým způsobem se v organizaci pracuje s touto věkovou kategorií, kdo tyto holky a kluky vede, jakými způsoby jsou využívány stávající materiály a v čem materiály vylepšit.

Následně budeme posbíraná data a postřehy vyhodnocovat, budeme řešit jakými způsoby nástroje vylepšit, aby vyhovovaly jak vám - vedoucím, tak dětem a jejich potřebám.

Jak nám můžeš pomoci?


Pokud přímo vedeš benjamínky, pomůžeš nám tím, že vyplníš tento dotazník. Odpovědi, prosíme, uváděj konkrétní. Odpovědi jsou anonymní, ale pokud nám chceš pomoci i dál, tak nám na sebe můžeš zanechat kontakt.

Pokud nevedeš benjamínky, ale víš o někom, kdo se jim věnuje, přepošli mu tento článek. 

Dotazník vyplňuj, prosím, do 4. 7. 2022

Za tým revize benjamínků Kapuca a Máňa