Roverská porada 2022 - Pomůžeš nám s celostátní roverskou akcí?

Roverská porada je víkendové setkání roverů, roverských vedoucích a všech, kteří se roverům věnují. Akce má za cíl předávat zkušenosti a know-how k roverské činnosti, předávat tipy, jak na konkrétní roverskou činnost, jak kloubit rovering s vedením oddílů a spoustu dalších témat, které jsou pro rovering klíčové. Hledáme partu lidí, která má chuť být u toho a pomůže nám zajistit letošní Roverskou poradu po organizační stránce. Ta se bude konat 11.-13. listopadu 2022. Máš tam volno? Čti dál a zvaž účast na přípravách.

foto: Roverská porada 2020

Co vám může příprava Roverské porady 2022 přinést?

Roverské porady se účastní aktivní roveři a rangers, vedoucí RS, nebo třeba roverští zpravodajové, zkrátka všichni se zájmem o rovering. Roverská porada je tak skvělým místem, kde se inspirovat pro svou roverskou činnost

Jste parta roverů a rangers, kteří hledají společnou výzvu a tip na roverský projekt? Co takhle být u pořádání této celostátní roverské akce? Kromě pomoci s organizací budete mít možnost také ovlivnit program akce, a to ve smyslu programových témat nebo třeba některých programových bloků.

S kým se chystá program Roverské porady?

Program Roverské porady z velké části tvoří ústředí naší organizace, a to hlavně Roverský odbor ve spolupráci se zpravodajkou výkonné rady: Pokud do toho půjdete s námi, budete se moct s námi na tvorbě programu podílet. Věříme, že to bude oboustranně přínosné. 

Jaké jsou požadavky na tým?

O celostátní akci podobného rozsahu se obvykle stará 5 až 10 členný organizační tým, který si mezi své členy rozdělí kompetence. Od organizačního týmu se zejména očekává, že zajistí hladký průběh akce, tedy ubytování, prostory pro akci, stravování v průběhu akce. Předpokládaný počet účastníků akce je 80-100. V případě zájmu se můžete podílet na části programu (doprovodný, bonusový aj.). 

Do kdy se přihlásit? 

Pokud máte zájem a chuť se s námi na akci podílet, ozvěte se nám nejpozději do 30.6.2022 na mail ro@skaut.cz. Kdykoliv tento kontakt neváhejte využít pro konzultace a položení vašich otázek.

V e-mailu uveďte informace o vašem týmu a předpokládaném místě konání akce. Následně se s vámi spojíme pro dořešení bližších detailů. 

Pojďte do toho s námi a přiložte k ruku k dílu k jedné z největších roverských akcí letošního roku! 

 ---

za Roverský odbor

Michal Holobrádek, Majkl