Rok 2022 s workshopem k družinovému systému. Vyber si termín

Renča pouští video se scénkou z Mikulášových patálií. Skupinka kluků a holek v parku překračují větev sem a tam zatímco jeden skaut argumentuje, proč je či není dobré mít na oddílové radě 15letého rádce. JoJo posouvá myší post-it na virtuálním stromě znázorňující družinový systém. Co mají tyto situace společné? Posilování družinového systému v oddílových radách napříč celou Českou republikou. To se již celý rok děje díky workshopům, které vedou zkušení lektoři. Rok 2022 nebude výjimkou! Najdi si svůj termín na webu druzina.skaut.cz.

Co workshop přináší a pro koho je určen?

Workshop je pro vedoucí oddílů, jejich zástupce a další členy týmu vedení oddílu (15+), kteří pracují s výchovnou kategorií skautek a skautů. 

Co na workshopu získáš?

  • ucelenou představu o přínosu družinového systému pro holky a kluky v tvém oddílu, tebe jako vedoucího a oddíl jako takový

    • a možná i odpověď na nějaký z palčivých oddílových problémů. Mrkni na videa. Možná se v tom najdeš.;)
  • prostor pro zamyšlení se nad tvým oddílem a ujasnění si, co konkrétně chceš v oddíle zachovat a co změnit
  • prostor pro společnou tvorbu konkrétního plánu (čím víc vás z oddílové rady na workshopu bude, tím líp ;-))
  • čas pro váš tým, který někdo nachystal pro vás
  • další podporu a konkrétní pomůcky k podpoře skautských družin

Jak workshop probíhá?

  • Zkušení lektoři za vámi přijedou (případně budou online - podle stavu epidemie) a stráví s vámi 8 hodin. Během nich si týmy vedení oddílů s lektorskou podporou vytvoří plán k posílení družinového systému ve svém oddíle. 
  • Pomůžeme i s financemi a občerstvením! >> Podrobněji o uspořádání workshopu pro vaši jednotku.

Jak se workshop osvědčil?

Zpětné vazby z online i prezenční forem workshopů jsou veskrze kladné. Workshopem si prošlo již přes 500 skautů a skautek. Neváhej se případně zeptat na referenci někoho, kdo na workshopu byl a nebo se na cokoliv doptat na druzina@skaut.cz

A co ta nejistota kolem covidu? 

S novým rokem jsou k dispozici nové termíny (od ledna do června a budou postupně přibývat). Zatím platí, že za dodržení epidemiologických opatření probíhají workshopy prezenčně. Je však možné, že za určitých okolností bude potřeba workshopy převést i do online formy. Tuto variantu jsme si vyzkoušeli již v zimních a jarních měsících tohoto roku a funguje neméně dobře. Přesto však doufáme, že se k ní nebudeme muset uchylovat.

V případě online varianty by pak docházelo k rozložení workshopu do dvou víkendových dnů, aby byla míra sezení u PC přijatelná. Zmiňované termíny na webu jsou zatím jednodenní, počítají s prezenční formou. 

První krok? Vyber si termín!

Mrkni na soupis termínů, domluv se s oddílovou radou/ střediskem/ okresem, že workshop chcete uspořádat, a napiš si o něj na druzina@skaut.cz, nebo si ho zarezervuj rovnou na webu. A je to! 

 ---
Ač je podoba roku 2022 nejistá a oddíly mohou fungovat v různém režimu, posilování družinového systému se může dít navzdory tomu všemu. Pojďme vykročit do nového roku s ambicí posunout naše oddíly dál: vstříc fungujícím družinám. 

Za programový tým

Markéta Musilová - Blecha
koordinátorka programový projektů