Registrace 2022 se blíží - Termíny a výše členských příspěvků na jednom místě

Vyšla aktualizovaná Směrnice k registraci pro rok 2022, která přináší několik důležitých informací v oblastech, které se týkají všech jednotek a jejich členů. Dozvíte se přesné termíny odevzdání nadcházející registrace 2022, výši členských příspěvků na daný rok i termíny pro řádné zaplacení, stejně tak informace k odevzdávání účetních závěrek.

Termíny odevzdání registrace

Termíny pro zpracování a odevzdání dat registrace 2022 ve skautISu zůstávají obdobné jako v minulosti:

 • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2022,
 • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2022,
 • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2022
 • kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28. 2. 2022.

Tedy všechny jednotky, ve kterých se přímo sdružují členky a členové, musí odevzdat registraci ve skautISu  do konce ledna (střediska, přístavy i ZvOJ).

Výše členských příspěvků pro rok 2022

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením členský příspěvek na rok 2022 v této výši:

 • na 320 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu a
 • na 280 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu.

Výše odvodu z této částky do Fondu nemovitostí činí 25,- Kč na člena.

V souladu s víceletým rozpočtovým výhledem schváleným v minulosti Náčelnictvem, tedy došlo k navýšení členských příspěvků o celkem 15 Kč oproti letošnímu roku.

 Náčelnictvo dále stanovilo na rok 2022 výši doplňkových částí členského příspěvku:

 • 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (členský příspěvek na IT řešení a Skautskou telefonní síť)
 • 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Výše uvedených volitelných součástí členského příspěvku zůstává stejná jako v letošním roce.

Více podrobných informací o schválení členského příspěvku a jeho využití naleznete v samostatném článku.

Schválení členského příspěvku v organizačních jednotkách

Připomínáme, že rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise. Člen pak organizační jednotce platí jeden celkový členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta se všemi odpovídajícími částmi (viz čl. (13) směrnice).

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny obdobné termíny jako v minulosti (odlišné od termínů odevzdání dat registrace):

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28.2.2022
 • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2022
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2022
 • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2022

Další důležité informace

Pamatujte, že součástí registračních dat jsou i hospodářský výkaz za rok 2021 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2021, které všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2022. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2022, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15. 4. 2022.

Vkládání účetních závěrek za rok 2021 je povinností, která vzniká všem organizačním jednotkám Junáka - českého skauta ze zákona. Více informací získáte v návodu pro vložení účetních závěrek do skautISu.

Doplnění pro ZvOJ 

Zvláštní organizační jednotky, v souladu s Řádem pro ZvOJ a směrnicí k registraci, navíc předávají e-mailem do KÚJ:

 • rozpočet a plán činnosti na rok 2022 nejpozději do 15. 4. 2022 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2022),
 • výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2021 nejpozději do 30. 6. 2022 (pro ZvOJ využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín nejpozději do 31. 7. 2022). 

Další užitečné informace k registraci

Kdy a jaké údaje je potřeba ve skautISu evidovat?

To pro členy i jednotky najdete ve Směrnici k evidenci údajů ve skautISu. Tam také najdete termíny související s nutností zadávat změny ve vedení, revizní komisi a k tomu potřebné dokumenty pro zápis do spolkového rejstříku. Drtivá většina změn v údajích osob i jednotek se ve skautISu provádí obratem, nejpozději do 10 dní (typicky údaje zapisované do rejstříku, kontakty apod.); méně podstatné změny pak nejpozději do 30 dní. Průběžná aktualizace a kontrola evidovaných údajů o členech i jednotce v průběhu celého roku vám následně výrazně ulehčí samotné zpracování registrace.

Aktualizujte údaje o členech pravidelně i čistě elektronicky

Pamatujte, že registrace je jen jednoročním zaznamenáním stavu organizace a její členské základny. Ale údaje o členech i jednotkách je potřeba aktualizovat průběžně. Nenechávejte tedy aktualizace a doplňování údajů až na poslední chvíli před odevzdáním registrace. Zkontrolovat a aktualizovat údaje členů, jejich kontakty, kvalifikace apod. můžete kdykoli během roku, tedy už i nyní. Průběžná aktualizace údajů vám ušetří čas, neboť při odevzdávání registrace pouze provedete závěrečnou kontrolu a odevzdání dat, ale už nebudete muset žádné údaje na poslední chvíli shánět. 

Pro kontrolu a aktualizaci platnosti údajů osob můžete také využít možnost skautISu provádět elektronicky aktualizaci údajů mladších členů přímo jejich rodiči, nováčkům lze poslat i zcela elektronickou přihlášku do organizace. Vše tak zvládnete pohodlně zcela elektronicky z pohodlí domova.

Směrnice k registraci a skautISu

Kompletní znění směrnic k registraci 2022 i evidenci údajů ve skautISu si můžete standardně stáhnout ve Spisovně:

Směrnice k registraci pro rok 2022

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

V případě dalších dotazů, nejasností apod. se na nás neváhejte obrátit e-mailem registrace@skaut.cz

 

Ondřej Peřina (Jerry)

zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci