PUSA pro svět: Příručka udržitelných skautských akcí je tady!

Příručka udržitelných skautských akcí je tady pro všechny, kdo mají chuť hledat cestu k udržitelnějšímu skautování

Slavte s námi! Po několika letech práce se svého dokončení dočkala Příručka udržitelných skautských akcí. K jejímu sepsání nás vedlo přání, aby skautské akce byly o něco šetrnější k naší planetě i lidem, kterých se dotýkají – a inspirovaly tím kluky a holky v oddílech (a nejen je). Přejeme si, aby se příručka se svými mnohými příklady z praxe stala užitečnou oporou pro všechny, kdo i v přípravě skautských akcí vidí příležitost pro utváření lepšího světa.

Jaká PUSA?

Příručka pochází z dílny odboru Skauti na Zemi. Vychází v elektronické podobě a můžete si ji stáhnout zdarma ve formátu pdf. Je obsahově hutná a graficky úsporná, abyste si ji – celou nebo jen část – mohli vytisknout a spotřebovat u toho co nejméně papíru a toneru (máme vyzkoušeno, že je dobře čitelná i při tisku dvou stran na jeden list).

Proč vznikla?

Podobně jako naše dobré skutky den po dni utvářejí o něco lepší svět, tak i nejrůznější akce, které pořádáme – výpravy, tábory, kurzy i jamboree – mohou mít přímý pozitivní dopad na přírodu a lidi blízko i daleko. Doufáme, že tento praktický pomocník povzbudí organizační týmy skautských akcí ke zvažování širších souvislostí svých rozhodnutí. A přejeme si, aby měl dopad také ve výchovném procesu. Ať už přímo, prostřednictvím tipů, jak téma udržitelnosti promítnout do programu akce, či nepřímo, proměnou toho, jakým způsobem akce pořádáme.

PUSA pro koho?

Příručka je tady pro všechny, kdo mají chuť hledat vlastní cestu k udržitelnějšímu skautování. Psaly jsme ji tak, aby byla užitečná pro všechny typy skautských akcí. Inspiraci v ní najdou jak oddílové rady zajišťující každodenní běh oddílů a pořádající výpravy a tábory, tak i organizační týmy kurzů a velkých národních a mezinárodních akcí. 

Co v ní najdete?

Příručka zpracovává pět oblastí, které organizační týmy při plánování a realizaci akcí obvykle řeší a v nichž lze činit odpovědná spotřebitelská rozhodnutí: místo konání, jídlo, drogerie a osobní hygiena, materiální zajištění a ceny a upomínkové předměty. Vedle spotřebitelských témat se v příručce dočtete i to, jak v týmu začít se změnou, jak téma udržitelnosti využít pro učení, nebo jak rozvíjet odpovědnou spolupráci s okolím. Součástí příručky jsou infoboxy, které nabízejí podrobnosti k dílčím tématům, a odkazy na užitečné zdroje informací. Pro představu, co už se daří, jsme posbíraly také desítky příkladů z praxe oddílů, kurzů i velkých akcí.

Jak PUSU číst?

Čtením příručky od začátku až do konce získáte ucelený vhled do tématu udržitelnosti skautských akcí. Není to ale jediný způsob, jak ji využít – je možné ji číst také po částech nebo na přeskáčku. A co doporučujeme my? Přečtěte si úvodní 4 strany textu a poté si vyhledejte části, které vás zrovna nejvíce zajímají. 

A co dál?

Stáhněte si příručku na odkaze https://skautinazemi.cz/​pusa.

Přidejte se do facebookové skupiny Udržitelné skautské akce.

Máte-li jakýkoliv podnět či otázku, napište nám na pusa@skaut.cz.

Přejeme vám inspirativní čtení!
Jana Malinová – Malina Vendula Menšíková – Venda