Ptali jste se nás na sněmu… na rovering!

Rovering vás na Valném sněmu velmi zajímal a zajímá jistě i ty, co na sněmu nebyli. Přinášíme proto nejčastější otázky a naše odpovědi k tématu roverského programu. Zorientuj se, co již máme a co nás čeká. 

Kdo během sněmu zabloudil do prvního patra, nemohl minout perníčky s povědomým zdobením: červeně vyvedená roverská hůl. Co ale ta hůl přesně znamená a co další materiály na stole? Spousta otázek. To, co vám představoval programový tým ústředí s roverským odborem, ted přinášíme v souhrnném balíčku pro všechny.

Jak teď ten rovering bude fungovat?

To, že probíhala revize a testování roverského programu, se k vám často dostalo a šli jste se cíleně ptát, co to znamená a jak to tedy bude s roverským programem fungovat. Nejvíce jsme směřovali vaši pozornost na plakát, který na časové ose ukazoval, jak zhruba může vypadat putování roveringem (od 15 do 24 let). Schéma naznačovalo, že:

  • má mít začínající rover*rangers velkou podporu a nespadnout do neznáma, či jen do pomoci s vedením oddílu. Ve zkratce roverům říká, že do roveringu tě chceme, patříš sem! A nejsi to na sám. Máš průvodce, který je ti na oporou do té doby, kdy ho budeš potřebovat. Do roverského společenství přejdeš vstupním rituálem, přijmeš roverské symboly (šátek, šňůrku a symbol roverské hole), dostaneš Roverský kompas - interaktivního průvodce pro tvůj první rok roveringu. 
  • jsou dvě časové etapy: Putující RS (15-19 let) a Provázející RS (20-24 let). Každá má své rozvojové momenty, které bys měl na roverské cestě okusit (plníš oblasti roverské cesty skrze projekty a výzvy, putuješ a poté vedeš projekt a provázíš mladšího člena). Cesta je zakončena závěrečným rituálem

Plakát a další vysvětlení s podporou můžeš čekat po spuštění roverského programu. To proběhne s letošním Obrokem!

Pro audiovizuální odpověď na otázku, o čem ten rovering je a bude, mrkni na video, které na sněmu “běželo” na chodbách!

Proč hůl?

Na perníčkách, které jste uchutnávali nebyl tvar hole náhodou. Symbol roverské hole je oprášen a roverský program s její symbolikou i vizuálem pracuje. Ptali jste se, proč zrovna hůl, jaké poselství nese tento symbol? A znamená to, že si máme vyrobit poutnickou hůl a chodit s ní na výpravy?

Mladí dospělí jsou ve fázi svého života, kdy se musí sami rozhodovat o budoucnosti: volba ve studiu, volba povolání, volba v jejich citových vztazích (láska, manželství). Rovering je symbolem hledání vlastní životní cesty, hledání alternativních budoucností, které se vám nabízejí a výběr té nejlepší „trasy“, nejlepší cesty v životě. To je důvod, proč B.P. navrhl, aby Rover Scouts měli k chůzi hůl s rozvětvením do dvou směrů, které symbolizují alternativní budoucnost a nutnost zvolit „dobrou cestu".
Empowering young adults: Guidelines for the rovers scout seciton (WOSM, 2009)

Toto poselství je pro výchovnou kategorii rover a rangers stále platné a chceme, aby bylo známé samotným RS i jeho okolí. Proto tento symbol spatříte nejen v budoucí vizuální identitě roveringu, ale také na skautských krojích

Plakát zmíněný výše ilustroval i toto: Při roverském rituálu si malou maketu hole rover*rangers vyrobí a umístí na kroj, čímž demonstruje příslušnost k roverské výchovné kategorii. Průchod roverskou cestou se na této hůlce vizuálně podepíše drobnými zářezy do dřeva: po splnění kompasu a při přechodu do starší kategorie (putující RS) pak po druhé. Vizuálně tedy bude zřejmé, zda je RS Putující a nebo Provázející.

Velká poutnická hůl? Proč ne, klidně to do vašeho roverského společenství začleňte. Ale není to podmínkou. To co bude všechny RS napříč Českem spojovat bude malý roverský symbol houpající se na kroji a připomínající “Y”. 

A jaký je rozdíl mezi Roverským kompasem a publikací Roverský začátek?

Roverský kompas je nástrojem pro první kroky k roveringu. Seznámí začínající rovery a rangers s tím, o čem rovering je a co při něm lze zažít a kudy do toho. Oproti publikaci Roverský začátek (která s podobným účelem vyšla v roce 2011) je Kompas interaktivnější. Uživatel není pouze čtenářem, ale skrze QR kódy také posluchačem, sledujícím ale hlavně i aktivním činitelem poznání roveringu, neb má projít 10 úkolů. Ty ho během cirka jednoho roku nasměrují na roverskou cestu metodou "learning by doing". Po jejich splnění tak RS ví a zažije si, o čem je rovering a je i motivovaný se do něj naplno pustit (ví, jak a má k tomu oporu v podobě průvodce). 

Nebyla by nějaká konkrétní inspirace, čeho se držet při tvorbě roverských aktivit?

Jasně! Stačí si otevřít Roverský rozcestník na adrese Rovernet.cz a v jeho záložkách již nějakou najdeš. Tak například Databáze projektů a výzev nabízí přes 150 konkrétních námětů na roverské individuální výzvy a skupinové projekty. Dle čeho vybírat? Filtruj. Například podle 5 oblastí roverské cesty:

  • Objevování vlastních fyzických a duševních možností
  • Hledání pravdy
  • Navazování dobrých vztahů
  • Hledání vlastního místa ve společnosti
  • Nalézání vlastního vztahu k přírodě

Těchto 5 oblastí (a jejich témata – celkem 16 – souhrnně popsané a ke stažení najdeš na Křižovatce) ti dávají dobrý rámec pro tvorbu vlastního obrazu roverského programu. Stačí se jich držet. Rozvoj je pak všestranný a pestrý obsahem i formáty. Podobně se lze proklikat programovou databází Chystámprogram.cz. 

Využít lze také online kalendář roverských akcí, kde se můžeš inspirovat, kam se svou skupinou či sám vyjet za širším roverským společenstvím. Stejně tak lze přidávat akce vlastní: inzerovat kurz, šifrovačku nebo ples, kam chcete pozvat další rovery a rangers. 

Co lze z metodické podpory využívat už teď, než bude program na Obroku spuštěn?

Platí zlaté pravidlo: co je na webu Křižovatky nebo na Roverském rozcestníku lze využívat. Leccos (například Roverský kompas) má značku, že jde o testovací verzi a tak k tomu přistupuj. Není to dotažený materiál, po spuštěný roverského programu čekej vylepšenou verzi, avšak lze s tím do Obroku pracovat jako s inspiračním zdrojem. To samé platí pro databázi projektů a výzev. 

Spousta užitečných zdrojů už je ale dávno ve své hotové podobě a nečeká na oficiální uvedení roverského programu. A tak věz, že se lze začíst do:

 - - -

Děkujeme za vaše zvídavé a dobré dotazy na sněmu. Kdybyste měli další, ptejte se dál na program@skaut.cz. 

Jako užitečný zdroj, aby vás nic podstatného neminulo, doporučujeme sledovat roverské sítě: 

Těším se na Obroku!

Za programový tým ústředí
Markéta Musilová – Blecha