Prvky baroka či gotiky při jednání Náčelnictva o přípravě nové strategie

Aneb o čem všem jednalo Náčelnictvo, když se v září setkalo podruhé osobně? Už je téměř pravidlem, že zářijové jednání Náčelnictva se koná třetí víkend v září, a nejinak tomu bylo i letos. Od zvolení před rokem se mohlo teprve podruhé setkat osobně, tváří v tvář.

Z toho jsem měla velkou radost, protože nejen pro nově zvolené členky a členy byla jednání přes monitory počítačů obtížná. Nyní se zdá, že už se všichni poznáme i ve 3D podobě a ukazuje se to i na uvolněnější atmosféře jednání. (Kdybyste ji chtěli také okusit, stačí se před jednáním ohlásit na e-mail nacelnictvo@skaut.cz jako host a přijít, termíny jsou zde.) Program ovšem nebyl nijak odpočinkový, čekalo nás dost práce. 

Jednou z priorit, které si současné Náčelnictvo vytklo, je vyhodnocení současné strategie a příprava nové na další období. Věnovali jsme diskuzi i nad tímto tématem více než tři hodiny. Jak ukazuje Marťanův doprovodný obrázek, debata byla i filosofická s mnohými přirovnáními :-)

Kvůli zrušení Valného sněmu 2020 nás čeká sněm mimořádný, do jehož příprav se již Výkonná rada pustila. Jak nás na jednání informovala, předpokládá jej zatím na přelomu května a června 2022. (KÚJ stále hledá pořadatele, nechcete do toho jít právě vy?)

Ke konci roku nás čeká schvalování rozpočtu Junáka - českého skauta na příští rok. Proto jsme již nyní projednali jeho základní parametry, včetně stanovení výše členských příspěvků. Již před dvěma lety avizovalo Náčelnictvo, že členský příspěvek bude do roku 2022 zvyšovat vždy o 15 Kč, proto tedy není překvapením, že na rok 2022 byl schválen členský příspěvek ve výši 320 Kč s odběrem spolkového časopisu a 280 Kč bez odběru spolkového časopisu. Více v článku Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků pro rok 2022.

Se získáváním finančních zdrojů souvisel i projednávaný bod týkající se Skautské telefonní sítě, respektive členského příspěvku na STS a IT řešení, který bude pro uživatele STS i nadále činit 200 Kč. 

Detailní zápis z jednání si můžete přečíst zde.

Véňa - Vendula Bušková, náčelní