Proč budeme po několika letech opět zvát nahlas nováčky do oddílů. A proč to (možná) máte dělat také

WOSM odhaduje, že pandemie sníží počet aktivních skautek a skautů na světě o 20 procent. V sousedním Polsku se počet registrovaných členů snížil meziročně o více než 10 procent. V Británii o 25 procent. V některých zemích naopak skautů výrazně přibylo. Nás přibylo, trochu. Ale mezi mladšími členy nás ubylo. Je to škoda a bezpochyby to můžeme změnit.

Koronavirová krize zasáhla skoro do všeho. Utlumila či posílila různé trendy. Změnila perspektivy, zahýbala (a hýbá) kapacitami. V ekonomice, ve školství, ve společnosti. A citelný dopad měla samozřejmě i na skautské oddíly.

Z registrace 2021 vyplývá, že zatímco v celkových číslech nás přibylo, ve většině krajů se snížil počet mladších členek a členů. Tedy těch, pro které skauting děláme. V některých krajích byl tento propad citelný (až 8 procent), pokles ale zaznamenalo 10 krajů ze 14. Není vůbec překvapivé, že se to stalo, ve chvíli, kdy všechno bylo (a ještě trochu je) úplně jinak. Nejen pro oddíly a skautské vedoucí, ale i pro děti a jejich rodiče. Spíš je překvapivé, jak málo kluků a holek se se skautským oddílem v tomto složitém rozloučilo. I tak je třeba vzít situaci vážně a zvažovat vhodné kroky. Na úrovni oddílu a středisek, okresů i krajů, ale také organizace jako celku.

Vedle toho nedávné svižné šetření ve SkautFóru potvrdilo domněnku, že je citelný rozdíl v tom, jak plné jsou ve střediscích jednotlivé výchovné kategorie. Zatímco k benjamínkům se nevejde skoro nikde nikdo nový, ve skautském věku se v družinách velmi často najde několik volných míst. Zatímco tvrzení „U skautek/skautů by se pár nováčků vešlo“ získalo 128 hlasů, opačné tvrzení „U skautek/skautů máme beznadějně plno“ získalo 12 hlasů. A ani ve věku světlušek, žabiček a vlčat není často zdaleka tak plně obsazeno, jak bychom si mohli myslet (i tam přes 50 procent hlasujících volilo variantu s několika volnými místy).

Slýchám často hlasy o tom, že na samotném růstu počtu nezáleží. Takové hlasy mají pravdu. Pokud bychom s nárůstem členů ztráceli kvalitu, byla by to chyba. Ale tomu nic nenaznačuje. Zároveň, a to je podstatné, je třeba si uvědomit, že ta čísla nejsou čísla. Ta čísla jsou jednotliví mladí lidé. Holky a kluci, kteří dřív nebyli vystaveni působení skautské výchovy a teď jsou (nebo budou). Každé číslo není jeden kus navíc. Je to jeden potenciálně změněný život.

Je třeba myslet i na holky a kluky, kteří ztratili s oddílem právě v čase epidemie. Nabídněme jim ruku, i kdyby třeba ani nejeli na tábor, umožněme jim se k oddílu vrátit. Pandemické období bylo složité pro všechny a je vhodné přistupovat ke skautkám a skautům s menší náročností, s menšími očekáváními.

S přihlédnutím k výše uvedenému budeme letos na začátku nového skautského roku podporovat nábor i v médiích. Několik let jsme to cíleně nedělali, oddíly rostly, my jako celek také. Teď je ale zřejmé, že nastal malý propad. Zároveň je v našem zájmu, aby kovidová epidemie nevytvořila někde chybějící skautskou půlgeneraci.

Přichystáme podklady pro média, na sociální sítě, podněty na oddílové náborové aktivity. Budeme se zesíleně soustředit nejen na potenciální světlušky a vlčata, ale především na holky a kluky mladšího skautského věku. Stejně jako vždy bude samozřejmě záležet na rozhodnutí oddílu, jestli a jak se k náborovým aktivitám postaví a jaké nabídky využije.

Víme, že jsou střediska s nadále přeplněnými čekacími listinami. Těm celostátně komunikované náborové téma nepomůže. Naopak jim možná přidá dalších pár rodičů, kteří zaklepou na dveře klubovny, aby zjistili, že je plno. I s tímto tématem budeme dále pracovat. Omlouvám se, že některým z Vás možná přiděláme vrásku na čele, ale vidíme to tak, že v celostátní komunikaci není možné chirurgicky oddělit, o kterých oddílech komunikovat a o kterých ne. A zároveň jsme přesvědčeni, že celostátní komunikace mnohým může pomoci.

Začněte na oddílové nebo střediskové radě o podzimních náborech přemýšlet s předstihem, pokud Vám vedle restartu činnosti a přípravy na tábor ještě zbývá trocha sil. Třeba zjistíte, že můžete přidat třeba celou družinu. A nebo jen pár kluků nebo holek. Pro každého z nich to může být změna na celý život. Mysleme na to právě kvůli nim. Díky.

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permi | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti