Připomínáme podávání žádostí k neinvestičním dotacím MŠMT pro rok 2022. Termín je 15. 2. 2022

Blíží se termín pro vyúčtování dotací z MŠMT, proto jsme pro Vás zpracovali přehled termínů, do kdy je nutné jednotlivé typy dotací vyúčtovat.

Přehled termínů a náležitostí k žádostem o jednotlivé dotace naleznete zde.

Dotační titul Termín odevzdání žádosti
Neorganizovaná mládež (9800) do 15. 2. 2022 prostřednictvím skautISu
Opravy a údržba staveb (9300) Malý projekt 30 - 100 tis.Kč do 15. 2. 2022 prostřednictvím skautISu
Opravy a údržba staveb (9300) Velký projekt nad 100 tis.Kč do 15. 2. 2022 prostřednictvím skautISu
Celostátní akce (9750) nejpozději 2 měsíce před akcí, prostřednictvím skautISu
Strategie 2022 v oddíle (9720) do 15. 2. 2022 prostřednictvím skautISu
Podpora činnosti nových oddílů (9730) do 15. 2. 2022 prostřednictvím skautISu

Během zpracování projektu je možné se obrátit na ekonomické oddělení Kanceláře ústředí (ekonomicke@skaut.cz) s žádostí o konzultaci. Doporučujeme to zejména u složitějších, rozsáhlejších a neobvyklých projektů.

Veškeré informace k dotacím MŠMT naleznete na Křižovatce (rozcestník dotací)

Zároveň připomínáme termín podávání žádostí k Fondu nemovitostí Junáka, a to 28. 2. 2022. Více informací naleznete zde (připomeneme ještě v únorovém balíčku).

Zuzana Vaidová
Koordinátorka dotací