Přijeď se inspirovat, jak připravit program pro různé věkové kategorie s tématem klimatické změny

Víkendový seminář “Tváří v tvář klimatické změně” 10. - 12. 3. 2023 na Kaprálově mlýně vám představí programy, které lze využít v oddílech.

Rádi byste holkám a klukům představili, jaké důsledky může mít změna klimatu? Ať jsou to dopady klimatické nebo sociální? Hledáte, jak program uchopit tak, aby byl vhodný pro světlušky a vlčata, anebo naopak pro roverský věk? Chcete vědět víc o tom, zda jak skauting připravuje holky a kluky na život ovlivněný změnami klimatu? Cítíte, že kluci a holky v oddíle mají obavy z budoucnosti a rádi byste jim pomohli?

Seminář “Tváří v tvář klimatické změně” vám nabídne konkrétní aktivity, které budete moci hned použít jako program na schůzce či na jiné akci. 

Struktura semináře poběží ve třech paralelních blocích a každý z nich se bude věnovat příslušné věkové kategorii - světlušek a vlčat, skautů a skautek a roverů a rangers. Jestli tedy máte oddíl věkově smíšený, zvažte, že vás vyrazí víc, abyste pokryli všechny kategorie.

Po víkendu byste si měli být jistější v tom, jak posílit psychickou odolnost dětí vůči dopadům klimazměny a jak s tímto problémem pomoci dětem a budete mít v zásobě aktivity z oblasti klimatického vzdělávání. Nepomineme ani další témata - jak se k tématu vztahuje každý z nás, jak by se k němu měla postavit naše organizace, nebo jaké další zdroje a aktivity můžete pro práci s tématem využívat. Těšíme se na společné přemýšlení a diskuse.

Seminář proběhne 10. - 12. 3. na Kaprálově mlýně (Ochoz u Brna) a je určený pro oddílové vedení, vzdělavatele a výchovné zpravodaje. Účast na semináři je zdarma, podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka - českého skauta starší 15ti let

Přihlas se na klimaseminar.skaut.cz do 20. 2. 2023.

Za tým semináře tvořeného zástupci ekologického odboru, Skautů na Zemi, Skautského institutu a další

Alex Bernardová - Šuměnka

koordinátorka agendy klimatické změny