Přijeď 22. dubna na seminář do Brna a nauč se, jak vést reflexi

Reflexe tvoří zásadní část procesu učení. Na setkání se seznámíme s významem reflexe v různých přístupech a zaměříme se na její odlišení od zpětné vazby. Velkou část prostoru věnujeme praktickému nácviku dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci si vedení reflexe aktivně vyzkouší a získají okamžitou zpětnou vazbu od ostatních účastníků i lektorky.

Seminář proběhne v sobotu 22. 4. od 9 do 17 hod v NaZemi v Brně (Kounicova 42), možnost přihlašování zdedo neděle 16. 4. Seminář se bude konat v případě, že se nahlásí 8 a více osob.

Je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti vedení reflexí, ať už při práci s reflexí programů ve skautských oddílech či s reflexí na skautských kurzech.

Seminář je realizován s podporou odboru Skauti NaZemi a je akreditovaný MŠMT. Účast na semináři je zdarma, jedinou podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka starší 15ti let. V rámci semináře bude zajištěn i oběd a drobné občerstvení během dne.

Seminář povede Anna Hubáčková z organizace NaZemi, která je zároveň skautka a zná kontext vedení oddílu či přípravy skautského kurzu. Jakub Holobrádek - Učeň (absolvent semináře, vzdělavatel na LK Velká Morava), říká: “Mám pocit, že se v Junáku o reflexích hodně mluví a píše a už méně se učí, jak s nimi prakticky pracovat. Tento seminář plní přesně tuto úlohu skrz praktické ukázky i vlastní zkoušení odvedení reflexe. Seminář byl sestaven tak, že dal něco jak mě, který jsem s vedením reflexí nějaké zkušenosti měl, tak i těm, kteří s reflexemi chtěli teprve začít.

NaZemi pořádá i další semináře, které využijí vedoucí oddílů i vzdělavatelé na skautských kurzech. Pro členy Junák je účast zdarma (v přihlašovacím formuláři zatrhni “žádám o proplacení ze šablon Junáka”). Kalendář seminářů najdeš zde.

Za projekt "šablon" Neformální vzdělávání v Junáku - českém skautu

Josefa Kolmanová