Přihlas se na další ročník semináře Tváří v tvář klimatické změně

Právě otevíráme další ročník víkendového semináře, který vám pomůže najít způsob, jak holkám a klukům představit klimatickou změnu, její důsledky a dopady.

Vnímáte, co s sebou přináší klimatická změna a jaké důsledky dopadnou na náš a naši společnost? Rádi byste zařadili program na toto téma v oddíle, ale nejste si jisti, jak jej uchopit, aby byl vhodný pro světlušky a vlčata, anebo naopak pro roverský věk? Tápete, zda a jak skauting připravuje holky a kluky na život ve společnosti ovlivněný změnami klimatu? Vnímáte kolem sebe obavy kluků a holek v oddíle z budoucnosti a rádi byste jim pomohli? Chcete získat tipy, kde hledat inspiraci?

Seminář “Tváří v tvář klimatické změně” je vhodný pro oddílové vedení, vzdělavatele a výchovné zpravodaje a nabídne vám jak didaktické zázemí, tak konkrétní aktivity, které budete moci hned použít jako program na schůzce či na jiné akci. 

Uvědomil jsem si, že není třeba nic vymýšlet, spousta materiálů je již k dispozici.
účastník semináře TTKZ 2023

Struktura semináře poběží, podobně jako minulý rok, ve společných i paralelních blocích, tak, aby se každý účastník mohl zaměřit na věkovou kategorii, která ho nejvíce zajímá - světlušek a vlčat, skautů a skautek a roverů a rangers.

Po víkendu budete mít v zásobě aktivity z oblasti klimatického vzdělávání. Nepomineme ani další témata - jak posílit psychickou odolnost dětí vůči dopadům klimazměny a jak s tímto problémem pomoci dětem. Nepůjde o informační nalejvárnu o klimatické změně, ale dozvíte se, jaké další zdroje a aktivity můžete pro práci s tématem využívat. Těšíme se na společné přemýšlení a diskuse.

>> Seminář proběhne 8.-10. března 2024 na Kaprálově mlýně. Přihlas se na klimaseminar.skaut.cz << do 15. února 2024.

Cena pro účastníka je 350 Kč.

Největší přínos pro bylo ujištění, že to, co dělám má smysl a že to nedělám úplně blbě.
účastník semináře TVKZ 2023

Za tým semináře tvořeného zástupci ekologického odboru, Skautů na Zemi, Skautského institutu a další

 

Alex Bernardová - Šuměnka

koordinátorka agendy klimatické změny v Junáku - českém skautu