Přijeď se v únoru inspirovat do Pardubic na SESTAV - Setkání skautských stavitelů

Na semináři proběhne výměna zkušeností pro činovníky, kteří uvažují, plánují nebo již realizují stavbu nové skautské klubovny.

Termín: 12. února 2022

Místo: Skautské centrum Vinice v Pardubicích

Přihlašování: přihlašovací formulář bude přidán později ZDE, max. dvě osoby z jedné OJ.

Akci pořádá KÚJ Junáka, pro přihlášené je zdarma, objednaný oběd v nedaleké hospodě si hradí každý sám. 

Kontakt:
Ivo Brzobohatý, Ještěr
jester@skaut.cz