Přečtěte si, čím se Náčelnictvo zabývalo na svém červnovém jednání

Schvalování Zprávy o hospodaření hlavního spolku, výstupy z podzimního Klimasemináře nebo diskuze o parametrech příští strategie –⁠ nejen o tom jednalo Náčelnictvo na svém prvním prezenčním zasedání, které proběhlo 12. 6. ve skautském areálu Na Křížku v Praze. 

Sobotní část jednání věnovalo Náčelnictvo materiálům předloženým převážně Výkonnou radou. 

Projednalo a po krátké diskuzi schválilo Zprávu o hospodaření hlavního spolku za rok 2020, v rámci projednávání Zprávy VRJ se – vedle výstupů práce jednotlivých zpravodajek a zpravodajů – zabývalo otázkou budoucnosti poplatku na STS, skautIS a IT projekty, který je součástí členského příspěvku uživatelů benefitu. 

Členky a členové NJ se dále seznámili s výstupy Klimasemináře a poděkovalo ekologickému odboru a přípravnému týmu za odvedenou práci. Návrh, v jakém pořadí a s jakou intenzitou by se Junák – český skaut měl konkrétními výstupy zabývat, přinese na zářijové jednání VRJ. 

Br. Stejskal –⁠ Johan seznámil Náčelnictvo s obsahem Roční zprávy Ústřední revizní komise za (podzimní) část roku 2020 a informoval ho o zahájení činnosti ÚRK v novém složení.

Část odpoledne Náčelnictvo věnovalo diskuzi o parametrech nové strategie. Seznámilo se s výstupy práce PS NJ pro strategii a debatovalo o uvažované struktuře strategie (počet úrovní), zda má jít o strategii kontinuální nebo omezenou pevně daným časovým obdobím, počtu témat a jejich případné prioritizaci a míře a formě zapojení jednotlivých úrovní organizace. Konkrétnější materiál připravený mj. na tom, co zaznělo v diskuzi, předloží pracovní skupina na zářijové jednání Náčelnictva.

Náčelnictvo dále založilo pracovní skupinu Růst a pracovní skupinu pro Valný sněm a věnovalo se také vlastnímu fungování Náčelnictva (délka a forma jednání, načasování materiálů a jejich připomínkování, zařazování neformálních diskuzí a částí jednání atp.).

Kompletní zápis z 119. zasedání Náčelnictva je k dispozici ve Spisovně na Křižovatce. 

Lenka Šablová asistentka Náčelnictva