Pracujeme na analýze skautských časopisů. Pomoz nám hledat odpovědi

Všichni skautští vrabci už si šuškají, že se chystá analýza skautských časopisů. Je to pravda? A co přesně to znamená? Máš možnost se zapojit!

Proč něco takového děláme?

Časopisy jsou jedním z největších skautských projektů – každý měsíc dorazí do schránky 65 tisícům lidí. Ročně v nich vyjdou na papíře vyšší stovky článků + desítky dalších článků a podcastů online. Po více než 13 letech od vzniku projektu Spolkový časopis. Časopisy vycházely už dřív, ale Valný sněm tehdy schválil projekt Spolkový časopis (kdy každý člen Junáka má nárok na časopis podle své věkové kategorie – za mírný příspěvek). 

Nastal tedy čas ověřit, jestli časopisy stále plní své cíle a jsou užitečným a efektivním nástrojem komunikace, vzdělávání a podpory sounáležitosti organizace. Případně zjistit, jaké jiné nástroje pro dosahování takových cílů využít.

Má papírový časopis smysl i v digitální době? Pro koho ano a pro koho ne? Proč ho někdo nečte a jiní ano? Jsou témata v časopisech aktuální a atraktivní? Přinášejí časopisy i něco jiného než zábavu a poučení? Na takové otázky budeme hledat odpovědi v individuálních rozhovorech i prostřednictvím širšího průzkumu.

Jak to bude probíhat?

V první fázi budeme sbírat podněty, které doplní naše představy o průzkumu. Výkop toho, co potřebujeme okomentovat, je již nyní na SkautFóru – pokud Tě tedy téma analýzy časopisů zajímá, neváhej se přidat s komentářem nebo doplňujícím nápadem. Nemáš-li Facebook, můžeš poslat své připomínky na e-mail ondrej.turek@skaut.cz.

Zároveň představujeme 20 oblastí, které bude zkoumat čtenářský průzkum. Podívej se na ně v otevřeném Google dokumentu. Ten je nastaven pro možnost komentování, a tak se můžeš vyjádřit i zde.

V další fázi potom využijeme všechny tyto podklady a ve spolupráci se sociologickou agenturou Behavio realizujeme kvantitativní průzkum, který rozešleme do hnutí. 

Na závěr představíme výsledky průzkumu (nejprve Náčelnictvu Junáka – českého skauta, poté i široké skautské veřejnosti), a s odborníky na mediální problematiku interpretujeme jeho výstupy. Výsledná analýza odpoví jednak na to, jak v současné době časopisy naplňují zadané cíle, ale i na to, jak můžeme zvýšit dopad skautských časopisů, nebo jak je upravit tak, aby byly pro čtenáře přístupnější, užitečnější a systém tvorby časopisů adekvátně hospodárný.

Kdo to dělá?

Projekt připravilo TDC, konkrétně Tomáš Slavík – Fred, Jan Dočekal – Lupen, Ondřej Turek – Opičák a Kateřina Zavřelová – Káťa, ve spolupráci se sociologickou agenturou Behavio. Možnost zapojit se skrze komentování jednotlivých návrhů máš ale i ty!

Za TDC
Opičák (Ondřej Turek)