Pozvánka na seminář Vedení reflexí od NaZemi 21. 11. 2021 v Brně

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA Rádi bychom Vás pozvali na workshop Vedení reflexí, který se bude konat 21. 11. 2021 v Brně. Reflexe tvoří zásadní část procesu učení. Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech, strukturou reflexe a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby.

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA
Seminář proběhne v neděli 21. 11. 2021 od 9 do 17  hod na adrese: NaZemi, Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno. Možnost přihlašování zde do čtvrtka 11. 11. 2021. Seminář se bude konat v případě, že se nahlásí 8 a více osob.

Přihlásit se na seminář

Seminář je realizován s podporou odboru Skauti NaZemi. Účast na semináři je zdarma, jedinou podmínkou je být registrovaným členem či členkou Junáka starší 15ti let. V rámci semináře bude zajištěn i oběd a drobné občerstvení během dne. Seminář je určen pro skautské vedoucí i skautské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti vedení reflexí, ať už při práci s reflexí programů ve skautských oddílech či s reflexí na skautských kurzech.

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část procesu učení. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání. Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Na setkání budeme vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorek.

Seminář povedou Petra Frühbauerová a Anna Hubáčková z organizace NaZemi, obě jsou zároveň skautky a znají kontext vedení oddílu či přípravy skautského kurzu.

Při plánování seminářů zohledňujeme možnost další vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření přizpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme o situaci průběžně informovat.

NaZemi
Kateřina Pijáčková