Postav tým českého kontingentu na Středoevropské jamboree 2024 na Slovensku!

Central European Jamboree se obvykle koná jednou za 2 roky, poslední CEJ jsme pořádali u nás v Praze v roce 2022. Další pokračování bude na Slovensku v roce 2024. CEJ je setkání skautů a skautek ve věku 14 - 17 let, pořádané pravidelně státy V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Je to příležitost pro skauty a skautky proniknout do světa mezinárodního skautingu a otvírá jim brány do větších akcí, jako je například Světové jamboree.

Hledáme tým, který se pustí do organizování kontingentu na CEJ 2024. Jestli nad tím alespoň trochu uvažuješ, čti dál!

Akce se bude konat 2.-9. 8. 2024 na Slovensku na tábořišti Drienok-Mošovce, poblíž města Martin. Očekávaná velikost kontingentu je 225 účastníků účastníků ve věku 14-17 let a International Service Team + Contingent Management Team starší 18 let. Pro ICT a CMT platí začátek akce už od 31.7 a konec až 10. 8.

Účastnický poplatek se bude pohybovat okolo 250 € pro účastníky, a 130-150€ pro IST.

Cíle kontingentu: 

 • Organizace kontingentu na CEJ 2024, vč. logistiky a propagace
 • Reprezentování ČR a Junáka – českého skauta na CEJ
 • Členové kontingentu budou motivováni pro další práci a zapojení se v rámci Junáka
 • Mladší účastníci budou zapojeni do vedení kontingentu (předání zkušeností do budoucích generací)

 Cíle akce může tým upřesnit/​doplnit po domluvě s odpovědným zpravodajem.

 Nabídku podpory od ústředí a odborů VRJ pro budoucí tým nalezneš v Podpora a požadavky ústředí pro VELKÉ akce. Nemusíš se bát naplno ji s týmem využít! Zahraniční odbor nabízí podporu a konzultaci k cílům akce a dalším oblastem. Otevřená je i možnost setkání potenciálních týmů se Zahraničním odborem ještě před podáním přihlášky i v průběhu příprav (veškeré dotazy směřujte na email international@skaut.cz). Stejně tak je možné se s obecnými otázkami a žádostmi o konzultace obrátit na Odbor velkých akcí (OVA – velkeakce@skaut.cz).

 A co bychom my chtěli od Vás? Skvělou angličtinu, zkušenosti s organizováním velkých akcí nebo kontingentů a vedením týmu. 

 Bližší informace naleznete zde

Přihlášku, obsahující identifikaci kandidáta a odpověď na otázky níže, je potřeba zaslat nejpozději do 30. června 2023 na adresu international@skaut.cz. Je možno přiložit i základ projektu akce, který shrne základní představu o organizování kontingentu.

Těšíme se na tvou zprávu!

Vojtěch Olbrecht – Fišer 
zahraniční zpravodaj Výkonné rady Junáka – českého skauta

Eliška Siblíková – Twiggi
koordinátorka pro kontingenty

Otázky pro přihlášku:

 1. Identifikace kandidáta: jméno, příjmení, přezdívka, kontakt (telefon, email).
 2. Jaké jsou Tvé zkušenosti s vedením týmu nebo větší akce v Junáku – českém skautu nebo mimo něj?
 3. Zúčastnil/​a ses někdy velké skautské akce, nebo ses podílel/​a na jejím organizování (jaké)?
 4. Proč by ses chtěl podílet na pořádání kontingentu CEJ 2024?
 5. Pokud už máš nějakou představu o složení organizačního týmu akce a jeho složení, klidně ji přilož.
 6. Proč tě zaujalo právě CEJ?
 7. Pokud bys nebyl/​a vybrán/​a vedoucí/m kontingentu na CEJ, chtěl by ses podílet alespoň na práci v týmu nebo jiné akci v budoucnu?