Hledáme tým, který pomůže připravit Elixír 2022

Elixír je celostátní víkendové setkání vedoucích oddílů a jejich pomocníků. Nyní hledáme tým, který má chuť pomoct nám připravit Elixír na podzim 2022. Poslední Elixír naživo proběhl v březnu 2019 v Kolíně. Jak se na pořádání takové akce s odstupem dívá Vokin, vedoucí Elixíru 2019, a Majda, která měla na starosti program?

Podrobnosti najdete zde: zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/elixir-2022-vyzva

Proč jste se rozhodli do toho jít a Elixír 2019 uspořádat?

Majda: Připadalo nám, že je to dobrá výzva – jak pro tým, tak pro nás samotné jako jednotlivce. Taky jsme měli spoustu nápadů na inovace, nejvíc vždycky po absolvování nějaké větší skautské akce, a chtěli jsme je konečně všechny přivést k životu. A v neposlední řadě – moc jsme si přáli na jeden jediný víkend proměnit náš ponurý tradiční gympl v živý a tepající prostor.

Co nového jste se naučili během příprav i během akce samotné?

Majda: Že vize je důležitá, i když se chvilkama hroutí. Že ne všechno vyjde přesně tak, jak jsme si vysnili, ale zároveň i to, že skauti tvoří skvělé společenství, které nás v tom nenechá se topit. Že občas nedorazí lektor a jindy zase dojde snídaně. Ale taky třeba i to, že roveři a rangers jsou ochotni přijet přes polovinu republiky, jen aby nám pomáhali jako servisní dobrovolníci.

Co pro vás byla největší výzva?

Majda: Myslím, že největší výzvou bylo vymyslet a poskládat smysluplnou a navazující mozaiku programových linek. Chtěli jsme, aby si tam každý našel to své, a zároveň aby tam byly i nějaké novinky, inovace, avantgarda. Přáli jsme si sundat Elixíru nálepku pasivní vzdělávací akce, která dokáže být místy dost úmorná. Přišlo nám, že dnešní vedoucí oddílů už se vzdělávají a rozvíjí jinak – poznáváním, zkoušením zcela nesouvisejících nových dovedností, komunikací s okolím. Velkou výzvou tedy byla i domluva s lektory na formách jednotlivých programů – přáli jsme si hlavně hodně debatních a praktických bloků.

Co vám pořádání Elixíru přineslo? 

Majda: Elixír mi dal ve velmi útlém věku spoustu prostoru zkoušet, experimentovat s větším projektem. Bavilo mě, že jsme třeba zařadili jednu celou uměleckou linku, ač je to akce primárně vzdělávací. Elixír navíc svedl naši partu krásně dohromady a bylo to nakonec veliké potěšení!

Vokin: Pořádání Elixíru mělo velký přínos pro naše středisko. Vidím tam dvě roviny. Ta první se týká úzkého organizačního týmu asi devíti lidí. Byli v něm převážně členové našeho střediska, ale i skvělí “externisté”. Tahle parta si sáhla hodně zblízka na organizaci velké akce a každý z nás rozvinul množství dovedností (práce v týmu, organizační schopnosti…), ale také každý z nás trochu lépe poznal, jak funguje naše organizace. Jaké máme odbory, kdo co dělá a kolik šikovných lidí mezi skauty je. To bylo nejvíce cítit, když jsme připravovali program a komunikovali s lektory. 

Ta druhá rovina se pak týká celého střediska. Sice jsme se snažili přípravy Elixíru od běžného chodu oddílů co nejvíce oddělit (a řekl bych, že se to dařilo), ale přesto jsme na střediskových radách debatovali o přípravách a především – většina střediska se Elixíru zúčastnila. Ať už jako servisáci nebo jako samotní účastníci. Takže většina roverů, rangers a činovníků našeho střediska zažila velmi zblízka celostátní akci. To by se nám nikdy jindy nepodařilo. Řekl bych, že každému z nás to trochu otevřelo skautská dvířka, ukázalo dosud skryté možnosti. 

Děkujeme za vaše odpovědi!


Chuť potkávat se a sdílet zkušenosti, radosti i strasti (když to zrovna jde) je v organizaci veliká. Svědčí o tom obratem “vykoupená” místa na téměř jakoukoliv akci, která otevře přihlašování. Jasně, rozhodnutí, jestli do příprav velké akce jít, je jistě v téhle nejisté době nejednoduché. Věříme ale, že za to má smysl. A nabídneme vám veškerou podporu, kterou budeme umět, pokud to uvidíte stejně jako my a rozhodnutí jít do toho s námi a Elixír 2022 uspořádat právě u vás uděláte. Ozvěte se nám, i kdybyste o tom i jen předběžně přemýšleli, rádi odpovíme na všechny všetečné otázky, které vám v rozhodnutí mohou pomoci.

za programový tým ústředí

Rozárka - místostarostka a zpravodajka pro program
a Kulda - koordinátorka celostátních akcí