Elixír 2022 - výzva právě pro tvé středisko nebo tým?

Elixír je celostátní víkendové setkání vedoucích oddílů a jejich pomocníků. Je to akce, která pravidelně vlévá novou energii a podněty pro vedení oddílu do žil několika stovkám vedoucích starších 15 let. Hledáme tým, který má chuť být u toho a pomůže nám připravit Elixír na podzim 2022.

Co vám může organizace Elixíru 2022 přinést?

Po sérii lockdownů jsou důležitá osobní setkání a akce, na které můžeme být spolu, učit se nové věci, hledat inspiraci a sdílet zkušenosti tváří v tvář víc než kdy jindy. Buďte u toho a pomozte tomu se svým týmem! Podpoříte vedoucí v práci v jejich oddílech, seznámíte se s novými lidmi a ostatní seznámíte s místem, kde žijete. Posílíte své komunikační a manažerské dovednosti. Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si spolupráci vašeho týmu. Pořádání akce pro několik set účastníků se bude jistě vyjímat ve vašich profesních životopisech (schopnost práce v týmu, řízení a vedení lidí, samostatnost a spolehlivost).

Termín akce: 

říjen 2022

Zadání Elixíru 2022

Specifikum Elixíru je, že z velké části tvoří jeho program ústředí naší organizace. Od zpravodajky výkonné rady až po všechny pestré odbory a pracovní skupiny. Spolupráce na programu tak může mít různou podobu: Organizátoři mohou program řídit takřka sami na základě cílů akce (viz níže) a zadání, nebo mohou využít koordinační kapacity ústředí a zajistit pouze zázemí a doprovodný program. Vždy záleží na konkrétní domluvě mezi námi. Mohou také počítat s podporou ústředí ve věci registrace na akci, s hospodařením a při propagaci akce. Všechny podrobnosti jsou v zadání.

Požadavky na tým

O celostátní akci elixírovského rozsahu se obvykle stará 5 až 10 členný organizační tým, který si mezi své členy rozdělí kompetence. Vedoucí týmu by měl mít slušné manažerské dovednosti, měl by umět efektivně komunikovat a měl by být schopen reagovat na podněty bez zbytečných prodlev. V průběhu konání akce se pak na organizaci podílí několik desítek servisáků, kteří se starají o registraci, zajištění míst na programy apod. Ty může mít organizátor buď z vlastních řad, nebo se přihlašují v rámci registraci na akci do servistýmu. 

Od organizačního týmu se zejména očekává, že zajistí hladký průběh akce, tedy přihlašování účastníků a péči o ně, ubytování, prostory pro akci, stravování v průběhu akce, komunikaci a alespoň část programu (doprovodný, bonusový aj.). 

Cíle Elixíru

Obecné cíle akce:

Podpořit rozvoj kompetencí pro vedení oddílů.

 • Účastníci si odvezou nové dovednosti popř. znalosti, které mohou využít ve své oddílové praxi a které jim pomohou zvýšit kvalitu skautské činnosti.
 • Účastníci chápou/rozumí tomu, jak jsou jejich nabyté dovednosti a znalosti provázány se skautskou výchovnou metodou.
 • Účastníci si v rámci programů vyzkoušejí práci se skautskými výchovnými nástroji.

Výměna zkušeností:

 • Účastníci mají možnost vyměnit vzájemné zkušenosti a inspirovat se tak navzájem pro vedení svého oddílu i pro osobní rozvoj. 

Poznání nového prostředí a lidí:

 • Účastníci se seznámí s možným budoucím cílem výprav jejich oddílů.
 • Účastníci se blíže seznámí s ostatními účastníky.

Odměnit účastníky za jejich celoroční dobrovolnickou činnost a motivovat je k další činnosti.  Uspořádat pro účastníky víkend, který nepřipravují oni, ale někdo jiný pro ně.

Cíle Elixíru 2022:

 • Podpořit znalost a porozumění skautské výchovné metody u účastníků Elixíru a zejména také schopnost ji převést do praxe v oddílové činnosti.
 • Posílit družinový systém.
 • Představit přístupy v plánování krátkodobých a dlouhodobých cílů v oddíle, motivovat účastníky k pozitivní změně průběhu oddílových rad.
 • Přispět k rozšíření povědomí o klimatických změnách, motivovat k práci s tématem v oddílech.
 • Motivovat účastníky k přemýšlení nad bezpečnou atmosférou v oddíle jak u dětí, tak u vedoucích.
 • Podpořit rovering v oddíle.

Přihlášky

Přihlášky o pořádání Elixíru 2022 (dle vzorového formuláře) zasílejte nejpozději 22. 12. 2021 na adresu jana.karaova@skaut.cz. Kdykoliv tento kontakt neváhejte využít pro konzultace a položení vašich otázek.

Jana Karaová – Kulda, koordinátorka programových projektů

Barbora Tichavová – Rozárka, zpravodajka VRJ pro program