Pojď s námi diskutovat Strategii Světového skautingu

V druhé polovině léta čeká členské organizace WOSM Světová skautská konference. Sejdi se s delegáty Junáka – českého skauta k diskuzi nad strategií, možném budoucím směřování skautingu.

V srpnu 2024 se bude konat 43. Světová skautská konference, aneb valné shromáždění WOSM, na kterém se sejdou delegáti a delegátky všech členských organizací, mezi něž patří i Junák - český skaut.

Aby delegace z naší organizace vyrazila na konferenci co nejlépe připravená, rádi bychom s předstihem otevřeli prostor pro konzultaci strategických dokumentů, které se během této události budou projednávat a my o nich budeme v srpnu hlasovat.

Láká tě diskutovat o budoucnosti světového skautingu na základě jeho strategických dokumentů či sdílet svůj názor? Chceš se případně podílet i na přípravě delegace Junáka - českého skauta na Světovou skautskou konferenci? Tak neváhej a vyplň nám tento krátký dotazník.

V nejbližších dnech ti pak dorazí pozvánka na konzultaci se zahraničním zpravodajem VRJ Fišerem a členkou Zahraničního odboru Leelou. Schůzka proběhne online 26. 4. v 18:00. Budeme se bavit zejména o projednávané Strategii pro světový skauting, která má několik klíčových částí:

  • Inovativní vzdělávání
  • Bezpečnost a well-being
  • Rozmanitost a inkluze
  • Hodnota dobrovolnictví

Pozornost můžeš věnovat i několika dalším dokumentům, které se zabývají např. budoucností světových akcí (Světová jamboree (WSJ), Mooty apod.), nastavením členských poplatků atd. Všechny dokumenty najdeš zde. Společně se budeme bavit nejvíce o dokumentu 5B (4 strany).

Těšíme se na viděnou 26. 4. 2024

Za Zahraniční odbor
Markéta Byrtusová – koordinátorka mezinárodní spolupráce