Podpora budování kluboven a základen

Skautská nadace Jaroslava Foglara podpoří i v letošním roce fundraising organizačních jednotek na investiční náklady skautských kluboven a základen. Podpora má formu matchingu dárcovských projektů.

V roce 2023 bude nadace opět podporovat matching dárcovských projektů. Matching je znásobení, případně navýšení získaných darů. Skautská nadace přidá příjemci grantu 50% z částky získané na darech skrze dárcovskou výzvu na darujme.cz, maximálně však částku schválenou pro daný projekt. Alokace pro rok 2023 je jeden milion Kč.

Podpora matchingem se vztahuje na dárcovské projekty na darujme.cz založené prostřednictvím Skautské nadace JF. Nelze žádat např. pro vlastní ohlášené veřejné sbírky žadatelů o grant, případně na dary mimo systém zapisované do počítadla dárcovského projektu na darujme.cz . Souběžný fundraising jiných forem není překážkou podpory SNJF.

Podpořeny budou dárcovské sbírky na investiční náklady vlastních nebo dlouhodobě pronajatých (min. na dalších 10 let) kluboven a základen pro činnost dětí a mládeže v duchu skautských ideálů. V případě převisu žádostí budou upřednostněny klubovny pro pravidelnou činnost a víkendové základny podpořeny nebudou. Lze podpořit i fundraising na splátky půjčky na úhradu již vynaložených investičních nákladů (např. půjčky z FN). Příklady podpořitelných projektů: nákup nemovitosti pro klubovnu, stavba nové klubovny, investiční náklady rekonstrukcí tj. náklady nedotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem. Nebude podporováno matchingem: vybavení kluboven, opravy kluboven dotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem.

Nadace nabízí možnost skautfundingu – vytvoření dárcovské výzvy na darujme.cz pod hlavičkou nadace.

Dárcovské projekty na platformě darujme.cz ,umožňují jednotce shromažďovat od svých individuálních dárců finanční prostředky a zároveň zajišťuje jednoduchou administraci přijatých darů, kterou zajišťuje nadace (např. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely atd.) . Matching je znásobení vybraných darů z grantových prostředků nadace. V případě nabízené podpory se dary násobí 1,5x  (k darované částce přidáme polovinu daru). Maximální částka požadovaného matchingu pro jednoho žadatele činí 100 000 Kč a může být krácena v případě převisu žádostí. Pro získání podpory ve výši 100 000 Kč potřebujete vybrat na darech 200 000 Kč.

Dárcovské projekty budou nastavené až do ledna příštího roku, aby bylo možné dělat kampaň i v průběhu vánoc.  V letošním roce budou žadatelům převedeny dary včetně matchingu získané do konce listopadu letošního roku. Dary získané v průběhu prosince a ledna budou převedeny až průběhu následujícího roku. 

Pro získávání darů jsou stanoveny průběžné milníky. Do konce srpna máte získat třetinu cílové částky, do konce listopadu dvě třetiny cílové částky a do 31. ledna celou cílovou částku. Pokud průběžný milník nesplníte, může být přislíbená podpora krácena a nabídnuta žadatelům, kteří dosáhnou do konce listopadu nebo i dříve celou cílovou částku (i nad úvodní maximum  matchingu 100 000 Kč). 

Oprávnění žadatelé – spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských ideálů.

Uzávěrka žádostí je do konce zimy, tj. 20. 3. 2023 22,24 hod. O podpoře zaslaných žádostí budou žadatelé informováni do poloviny dubna 2023.

Osnova projektové žádosti.

Ivo Brzobohatý (Ještěr)
Skautská nadace Jaroslava Foglara