Plánujete nový oddíl? Požádejte si o dotaci pro nové oddíly. Letos do 15. února

Již čtvrtým rokem běží dotační program pro nové oddíly, zájem je pořád velký. Celkem jsme už podpořili přes padesát oddílů, ty mohou žádat opakovaně po dobu tří let. Pokud plánujete během letošního roku založit nový oddíl, nezapomeňte do 15. února podat žádost!

Dotace pomáhá v rozjezdu nových oddílů, především k pořizování vybavení, které je pro činnost primární. Dotaci tak můžete využít na vybavení klubovny nebo věcí, bez kterých se neobejde schůzková činnost. Můžete tak pořídit metodické materiály, kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení. Některým oddílům by mohl ulevit i příspěvek pro vedoucího na dojíždění nebo finance na zaplacení pronájmu klubovny. Nové oddíly mají možnost samy zvážit a do žádosti uvést, kde by jim finanční podpora při rozjezdu nejlépe pomohla.

Hlavní cílovou skupinou programu jsou nové oddíly pro mladší členy - především se zaměřením na světlušky, vlčata, skautky či skauty. Podpora není určena pro roverské kmeny, kluby Kmene dospělých ani kluby rodinného skautingu. Lze žádat o finanční podporu pro oddíly, které v tomto roce připravujete a letos vzniknou, na nové oddíly, jejichž činnost se aktuálně už rozjíždí, nebo na oddíly, které byly nedávno založeny.

V rámci podpory můžete žádat o finanční podporu až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu, žádat se musí každý rok zvlášť. Výše podpory se může pohybovat v rozmezí 5.000 – 20.000 Kč na jeden rok. S ohledem na to, že nový oddíl se postupně rozvíjí, stává se silnějším a jeho činnost se postupně dostává do podoby zavedeného oddílu, tak finanční podpora je předpokládána nejvyšší v prvním roce a v dalších letech bude klesat.

Kdy a jakým způsobem o dotaci na nový oddíl požádat 

O dotaci může žádat příslušné středisko ve skautISu ve stanoveném termínu, a to jednou ročně. Peníze jsou určeny pouze na činnost nového oddílu, který vzniká nebo vznikl za poslední tři roky. Středisko se musí standardně (alespoň 30 %) podílet na spolufinancování projektu.

V případě zájmu o finanční podporu i v dalších letech (možno až 3 roky od založení oddílu), je nutné v žádosti uvést mimo jiné např. posun nového oddílu za proběhlé období, zda se u něj projevil nárůst členské základny, zda nový oddíl prospívá a jak může další finanční podpora rozvoji nového oddílu pomoci.

Jaké informace si připravit/rozmyslet před vyplněním žádosti

 • Aktuální stav oddílu –  zda oddíl již funguje, počet členů, jaké má vedení, jak funguje spolupráce se střediskem atd. Prostě vše, co přiblíží, v jakém stádiu se oddíl v současnosti nachází
 • Záměr a vizi oddílu do budoucna – s ohledem na informace uvedené o aktuálním stavu se zaměřte na to, jak si představujete činnost oddílu v budoucích třech letech. 
 • Místo působení nového oddílu
 • Rok vzniku oddílu
 • Charakteristika nového oddílu – výběr z možností:

  • Nový oddíl, který vznikl na novém místě bez jakékoliv návaznosti na předešlou činnost.
  • Nový oddíl, který vznikl z důvodů rozšíření kapacity střediska (ostatní oddíly mají stopstav).
  • Nový oddíl, který vznikl ve středisku rozdělením jednoho oddílu.
  • Nový oddíl, který navazuje svojí činností na oddíl, který kdysi zanikl. (Myšleno v nedávné době 5. let.)

 • Rozpočet - žádost obsahuje seznam položek (materiál, cestovné, nájemné atd.), u kterých je nutné vyplnit částky. 

Celý návod jak postupovat, naleznete v nápovědě skautISu.

V případě nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku na e-mail: sarka.pavlaskova@skaut.cz.

Téma založení nového oddílu na Křižovatce

Neváhejte také prozkoumat celou sekci: https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/zalozeni-noveho-oddilu. Zakládání nových oddílů je jedním z témat Strategie 2022.

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů