Opravy a rekonstrukce nemovitostí – termíny pro podávání žádostí o dotace a půjčky v roce 2024

Pokud plánujete v letošním roce opravy a větší údržbu svých kluboven a základen, věnujte pozornost blížícím se termínům uzávěrek.

15. 2. 2024.

Dotace na neinvestiční opravu a údržbu kluboven a základen. Postup je popsán ve Směrnici k dotacím organizačních jednotek na rok 2024. Dotace se poskytuje maximálně ve výši 70% celkových nákladů, je zapotřebí spoluúčast z jiných zdrojů.

Důležité je, že dotovány jsou pouze neinvestiční výdaje. Můžete vyměnit výplně otvorů (okna, dveře), ale nemůžete za tuto dotaci další okno přidat. Můžete vyměnit laťování a dožilou krytinu střechy, ale pokud budete současně dělat půdní vestavbu, zateplovat půdní prostor a přidávat střešní okna, tak tato část již bude investiční a musíte na to mít k dispozici jiné zdroje.  

22. 2. 2024 

Skautská nadace Jaroslava Foglara nabízí dárcovské projekty na darujme.cz pod hlavičkou nadace. Získané dary na stavby a rekonstrukce nových kluboven a základen navýší – znásobí 1,5x. Maximálně 100 000 Kč.  Žádost je zapotřebí dodat do 22. 2., výsledek se dozvíte začátkem března.  Dále nadace podporuje studie pro stavby nových kluboven a dárcovské projekty na projektovou dokumentaci a nákup tábořišť – u těchto žádostí je průběžná uzávěrka, ale záleží na finančních možnostech nadace.

Podrobněji na webu nadace.

29. 2. 2024 

Žádosti o dary a zápůjčky z Fondu nemovitostí. Pokud potřebujete dofinancovat 30% na opravy kluboven a základen a nemáte vlastní rezervy na spoluúčast, můžete si požádat o půjčku. Předpokládané termíny dalších uzávěrek konec května a října.   

Ivo Brzobohatý - Ještěr

Garant pro nemovitosti

nemovitosti@skaut.cz