O skautingu a humanitárních krizích z WeAct fóra v Krakově

Skauti a skautky z celého světa běžně pomáhají při humanitárních krizích. Nyní například zmírňují dopady války na Ukrajině i díky projektu UAct, který vyvrcholil červnovým fórem mladých skautských humanitárních pomocníků a pomocnic v Krakově pod názvem WeAct. Za Junáka – českého skauta se účastnili Žíža, Mája, Koudel a Vašek. Jejich zkušenost s tématem opravdu stojí za přečtení!

Když proběhlo Hodonínskem tornádo, skauti a skautky byli mezi prvními pomocníky. Totéž platí při četných humanitárních krizích po celém světě – po hurikánu v Dominikánské republice, po zemětřesení v Turecku a aktuálně od začátku války na Ukrajině. Junák – český skaut se spolu s dalšími evropskými skautskými organizacemi účastnil také společného projektu UNICEF a WOSM pod názvem UAct – Scouts in Humanitarian Response for Ukraine.

Zakončením projektu se stalo červnové WeAct fórum v Krakově, kterého se účastnili skauti a skautky ze 44 zemí světa, aby sdíleli své zkušenosti z humanitárních krizí a společně přemýšleli, jaká je během nich role skautingu a jak se v ní posunout. Za Junáka – českého skauta se fóra od 9. do 13. 6. účastnili Jana Hartušťáková – Žíža, Marie Ambrozková – Mája, Lucie Lněníčková – Koudel a Václav Novotný – Vašek. Všichni se zapojili jak do pomoci po tornádu, tak i ukrajinským uprchlíkům.

„Fórum nám dalo příležitost sdílet naše zkušenosti a učit se ze zkušeností druhých. Ať už to bylo prezentování myšlenek Skautského institutu a činnosti ukrajinského komunitního centra Svitlo nebo zpracování zkušenosti potornádové pomoci a zapojení do humanitární sbírky na samém začátku války na Ukrajině. A co jsme si z fóra odnesli o skautingu v humanitárních krizích?

Jako skauti a skautky se učíme spoustě dovednostem, které se při reakci na humanitární krize hodí. Taky stavíme na hodnotách, které nám nedovolí sedět, když druzí potřebují pomoct. Humanitární krize byly, jsou a budou, a skauting bude u toho. Když budeme lépe připraveni, i naše pomoc bude lepší. Na fóru jsme se přiučili, jak se starat o pomáhající, navazovat partnerství s profesionálními humanitárními organizacemi, předem promýšlet krizový postup, naše zdroje i limity, vzdělávat a podporovat skauty a skautky v tom, že jsou platnou součástí společnosti.

Taky myslíme, že skauting obrovsky pomáhá už jen tím, jaký je – vytváří bezpečné, přátelské prostředí, ve kterém funguje vzájemná podpora, učí připravenosti a stavění na smyslu, který mohou lidé při setkání s humanitární krizí ztrácet. Tři principy jak vyšité.

Celé fórum pro nás bylo bez nadsázky obrovským zážitkem, spoustu nás toho naučilo a přineslo i nečekaná přátelství a zážitky: rozhovory se skauty z Madagaskaru, Dánska, Ázerbájdžánu a mnoha dalších zemí při všech příležitostech, tančení vrtěné s Qamarem z Pákistánu i společnou výpravu po Krakově.“ Za zúčastněné z Česka, Mája

Markéta Byrtusová
Koordinátorka mezinárodní spolupráce