O letošním Světovém skautském jamboree i výzvách, které stojí před skautingem v nejbližší době. Čtěte nový Skautský svět

Ve dvou článcích k hlavnímu tématu prvního čísla tohoto ročníku Skautského světa si můžete přečíst o letošním Světovém skautském jamboree. Jedna z jeho účastnic Jana Koblížková – Janča popisuje své zážitky z akce provázené řadou neočekávaných a neplánovaných situací.

O přípravách i průběhu jamboree jsme mluvili i s vedoucím českého kontingentu Radomírem Švihlem – Radarem. V rozhovoru vypráví o tom, jaké bylo řešit krizi přes půl světa i tom, co si z letošního jamboree můžeme odnést pro ta další.

V nové rubrice Hovory o skautování jsme s Janem Špatenkou  – Špáťou mluvili o skautských akcích, které ho ovlivnily, přípravách i vedení Národního skautského jamboree i výzvách, které před skautingem v nejbližší době vidí.

Celé číslo najdete tady: https://casopisy.skaut.cz/​svet/​1201 

Na bývalého starostu Junáka – českého skauta, politického vězně, překladatele a publicistu, který skautingu zasvětil celý svůj život a který by se letos dožil sta let, v čísle vzpomíná Roman Šantora - Bobo.

V nové sérii rozhovorů (nejen) o přírodě mluvil Lukáš Polanský – Luky s P. Bobkem o dopadech požárů na krajinu, o tom, co se dá vyčíst z jednoho uhlíku, i tom, zda se máme při skautování připravit na častější zákazy rozdělávání ohně.

Za redakci
Václav Zeman (Šík)