Novou nositelkou Řádu stříbrného trojlístku se stala sestra Marta Štáflová - Tiki z Havlíčkova Brodu. Blahopřejeme!

Sestra Štáflová - Tiki převzala nejvyšší vyznamenání z rukou sestry náčelní Venduly Buškové za přítomnosti sestry Houskové, nositelky ŘST, členek a členů družiny Svojsíkova oddílu a místních skautů a skautek.

Sestra Tiki je žijící legendou havlíčkobrodského skautingu, která v současnosti propojuje všechny generace skautů a skautek v kraji. Skautské myšlence je věrná už tři čtvrtě století. Už v roce 1945 byla členkou oddílu Lišek, vedeného sestrou Hanou Huthovou, kterou Státní bezpečnost v roce 1948  zatkla na táboře v Orlických horách. Ještě v roce 1950 vedla, spolu s oddílovou radou, poslední tábor u Doubravky.

Spolu se svým manželem měli velkou zásluhu na obnově skautské činnosti v Havlíčkově Brodě v letech 1968-70, kdy obnovila a znovu vedla oddíl Lišek a stihla absolvovat Lesní školu na Klučance, vedenou Dagmar Bednářovou - Šavrou.

Po Sametové revoluci se se manželem hned  pustili do práce v rámci střediska i okresu. Tiki byla tajemnicí okresní rady a později výchovnou zpravodajkou ORJ, je členkou zkušební komise pro VZ, je dlouholetou členkou krajského poradního sboru Kmene dospělých v Jihlavě a přispěvatelkou časopisu MAGOS.

Její vášní bylo cestování, takže po revoluci využila každičkou příležitost a vyjela se  skauty do zahraničí. Stále je velmi aktivní a svoji energii přenáší i na své okolí. 

Od r. 1992, téměř 30 let, vede Klub KD v Havlíčkově Brodě, jehož především „dívčí“ část je velmi aktivní, pravidelně se schází a připravuje různé akce, podílí se na charitativních sbírkách, přispívá na „Psí tlapky“ atp. Napsala dějiny skautingu v Havlíčkově Brodě 1945-50 a 1968-70, 30 kronik z putovních táborů a připravuje souhrnný spis o významných skautských činovnících v Havlíčkově Brodě od r. 1919.

Milá sestro Tiky, děkujeme Ti za práci, kterou ji vykonala a stále konáš pro své domovské středisko Bobříci Havlíčkův Brod, skauting na Havlíčkobrodsku i celou organizaci, a blahopřejeme Ti k zaslouženému ocenění!

Lenka Šablová, asistentka starosty