Nováček vlčat, světlušek a žabiček se mění – přispěj i ty svými komentáři!

Zajímá vás, jak pokračuje revize Nováčka? Začtěte se do sešitů a svými komentáři nám pomozte Nováčky udělat ještě lepší!

V minulém roce prošly revizí jednotlivé stupně stezek pro vlčata, světlušky a žabičky. Tyto sešity jste měli možnost komentovat. Nyní se na vás obracíme o pomoc s komentováním Nováčků. Jak na to? Čtěte dál!

Jak a proč revize probíhá?

Nováček je sešit, který nové vlče nebo světluška/žabička dostane po vstupu do oddílu. Plnění by dítěti mělo zabrat asi 3 měsíce. Obsah Nováčka se proto upravil tak, aby v něm bylo jen opravdu to nejnutnější pro seznámení se skautingem a rojem/smečkou. Zároveň se celkově zpřehlednil. Díky tomu je jasné, co jsou úkoly na plnění, a co jen texty na čtení.

Cíle, které Nováček sleduje::

Vlče/světluška/žabička 

 • se cítí být součástí oddílu a šestky.
 • ví, že skauting je něco více než běžný kroužek.
 • zjišťuje, jaká má jako světluška/vlče/žabička být.

Co se konkrétně změnilo?

Nováček prošel stejně jako jednotlivé stupně stezek vlčat, světlušek a žabiček revizí. Co všechno revize Nováčka obnášela?

 • Úprava úkolů a textů – vycházíme ze současného Nováčka, ale v sešitě zůstal jen takový obsah, který je klíčový pro seznámení nováčka se skautingem v prvních třech měsících skautování. Sjednotili jsme jednotlivé texty a úkoly tak, aby byl Nováček pro děti lépe čitelný a pochopitelný. 
 • Rozdělení úkolů na povinné a nepovinné – zmenšil se počet povinných úkolů na pět. Ostatní úkoly zůstavají nepovinné.
 • Sjednocení stránkování – u Nováčka vlčat a světlušek tak, aby se se sešity lépe pracovalo v koedukovaných oddílech a holky i kluci našli na jedné stránce totéž. 
 • Ilustrační styl – Sešity dostaly díky ilustracím novou podobu, jsou sjednocené a tvoří jeden celek. 

Jak Nováčka komentovat?

Co komentovat?

 • Smysluplnost jednotlivých úkolů – zda úkol pomáhá k naplnění cílů, je úměrný věku nováčků, …
 • Srozumitelnost textů a jednotlivých zadání úkolů,
 • Srozumitelnost označování povinných a nepovinných úkolů,
 • Srozumitelnost jednotlivých ilustrací,
 • Celkové vyznění sešitů.

Co nekomentovat? 

 • Systém Nováčka (počet úkolů, systém podepisování, …) – ten totiž dle zpětné vazby jednotlivých oddílu funguje,
 • Barevnost Nováčka – ilustrace budou ještě kolorovány,
 • gramatické chyby – text čekají ještě jazykové korektury.

Do 27. června sbíráme komentáře! Tak neváhej, otevři pdf a pusť se do komentování! 

Nováček vlčat

Nováček světlušek

Nováček vodních vlčat a žabiček

Připomínky vkládejte přímo do pdf prostřednictvím “komentářů”. 

Všechny vaše komentáře budeme během července vyhodnocovat a dle toho je zapracujeme. Pokud budou některé z nich složitější nebo vyžadující dialog, rádi bychom se spojili s jejich autory a doptali se na detaily. Proto je možné komentovat dokumenty pouze s přihlášením přes skautský emailový účet.

Nováčky nevidíte naposled – všechny sešity (včetně jednotlivých stupňů stezek) půjdou znovu ke komentování před jejich vydáním. S vydáním kompletního setu revidovaných stezek, cestiček a plaveb počítáme pro skautský rok 2022/23. 

Pokud budete mít jakékoliv připomínky, otázky, … pište na revizestezek@skaut.cz

—- 

Na revizi Nováčků se doposud podíleli tito lidé: Obsahová revize: Monika Zárubová – Máňa, Zuzana Janáčková – Žabka, Martina Šimíčková – Marťa, Jan Schovánek – Gross, Jana Karaová – Kulda, Klára Abendrothová – Škvrně, Ludmila Dobrozemská – Liduš, Pavla Sýkorová – Gymi . Revize grafik: Lucie Horáková – Basa. Koordinace a projektová příprava: Ludmila Dobrozemská, Jan Dočekal – Lupen, Barbora Tichavová – Rozárka. A samozřejmě spousta dalších dobrovolníků.

Za celý tým revize stezek
Ludmila Dobrozemská koordinátorka programových projektů