Nová idea světlušek, žabiček a vlčat. Vy se ptáte, my odpovídáme

Od letošního září mají naše světlušky, žabičky a vlčata novou ideu, tedy slib, zákon, příkaz a heslo. To vše ve stejném znění pro všechny. Koncem září jsme se vás na SkautFóru ptali, jakou podporu byste pro hladký přechod k nové ideji uvítali, a vyrojilo se nemálo otázek, hypotéz, domněnek. V textu níže na ně reagujeme.

Pokud na tu svou nenajdete odpověď, neváhejte se ozvat na program@skaut.cz.

Proč se idea mění

Valný sněm v roce 2017 uložil Náčelnictvu zabývat se vhodností formulace a používáním idey. Náčelnictvo na tomto základě založilo pracovní skupinu, která téma velmi pečlivě a opakovaně za účasti mnoha vedoucích ve veřejných diskusích prodiskutovala a předložila návrh na úpravu idey. Ten měl být postaven na lepší srozumitelnosti dětem a na sjednocení znění pro holky i kluky. Návrh nového znění prošel opět mnoha diskusemi včetně té předsněmové v roce 2020 (Valný sněm byl následně zrušen) a v červnu letošního roku mimořádný Valný sněm doporučil zjevnou většinou svých hlasů nové znění ke schválení.

Jak bude změna nové idey ukotvena

Schválení idey proběhlo v září letošního roku na jednání Náčelnictva. Tím se idea stává platnou a aktuální a organizace by na ni postupně měla přejít. Jak jsme uváděli už dříve, neexistuje žádné oficiální přechodné období, od kterého bychom odpočítávali, kdy bude možné používat starší i novou verzi idey a kdy už bude možné používat pouze novou. Předpokládáme, že přechod bude postupný a každý oddíl si zvolí své tempo sám. Někomu bude vyhovovat přejít na novou ideu hned, jinde počkají na novou generaci vlčat a světlušek, jinde zase na tábor, kde se změně idey budou věnovat více v rámci přípravy na slib. Neočekávejte žádnou směrnici či metodický pokyn k věci, nepovažujeme za potřebné ukotvovat přechod na novou ideu legislativně jinak, než se stalo formou usnesení Náčelnictva letos v září.

Musíme?

Ne každý je se zněním nové idey spokojen. Domníváme se, že je žádoucí respektovat demokratický rozhodovací proces organizace a novou ideu přijmout za svou. Zároveň se věc má tak, že neexistuje žádný prostředek, který by vás k tomu donutil a organizace žádný takový vyvíjet nebude. Pokud se rozhodnete novou ideu nevyužívat, je ale dobré vědět, že:

 • idea se ve svém aktuálním znění bude objevovat ve všech výchovných nástrojích pro danou výchovnou kategorii a holky a kluci se s ní budou setkávat ve stezkách, cestičkách, časopisech, na závodech apod. 
 • není možné ideu nahradit vlastním, třeba oddílovým zněním. Znění idey je jediné, shodné pro všechny roje a smečky, je pouze jedna (jakkoliv čerstvě změněna po důkladném demokratickém dialogu), hlásíme se jí k totožným hodnotám, ke skautské organizaci a k mezinárodnímu skautskému společenství. Jistě je možné např. slib doplnit oddílový dodatkem, ale nikoliv nahradit.

Symbolický rámec tedy zahazujeme?

Vůbec ne, naopak. Při diskusích o nové ideji se opakovaně ukazovalo, že vedoucí by potřebovali podporu pro práci se symbolicým rámcem vlčat, světlušek a žabiček, aby se mohla v širším měřítku vrátit do oddílového života. Neděje se tak sice už v přímé návaznosti na znění idey, ale nabízíme jiné cesty, jak využívání symbolických rámců posílit. Odbor pro vlčata a světlušky nabízí k jednotlivým symbolickým rámcům různé materiály – audionahrávky, komiksy, pracovní listy k rituálům aj., vše najdete na této stránce Křižovatky pod příslušným nadpisem.

Jak mi s přechodem na novou ideu pomůžete?

Shrnujeme vše, co v souvislosti s přechodem na novou ideu chystáme.

 • listopad 2022 – zprovozněna stránka skaut.cz/​ideavas, na které najdete všechny podstatné informace včetně dostupné podpory. O jejím spuštění budeme informovat
 • prosinec 2022 – stezky a cestičky (1. – 3. stupeň) zakoupené od tohoto data mají stránku s ideou přelepenou novým zněním (na jaře 2023 je již dotisk stezek s novým zněním bez přelepky). Přelepky je pouze za poštovné možné objednat na obchod.skaut.cz a upravit tak již zakoupené stezky. O spuštění prodeje vás budeme informovat standardními kanály (Zpravodajství, Skautinfo, Skautforum)
 • prosinec 2022 – ukázka přelepky přijde s časopisem Skauting všem vedoucím vlčat, světlušek, žabiček. 
 • prosinec 2022 – zatím elektronicky dostupné stránky Nováčků, kde je řeč o ideji
 • již nyní – nabídka aktivit pro roje a smečky k tématu práce s ideou a změnou idey na Chystám program – v sekci programových bloků najdete blok věnovaný těmto aktivitám.
 • listopad – prosinec 2022 – online setkání pro zájemce o informace a podporu k zavedení nové idey
 • od prosince 2022 dále – v časopise Skauting a Světýlko tématické články 
 • prosinec – leden 2023 – vydán metodický materiál pro vedoucí, který pomůže s tím, jak o ideji s dětmi mluvit, jak ji lze vysvětlit apod.
 • únor – březen 2023 – vydání Nováčků v upravené verzi s novým zněním idey.
 • únor – březen 2023 – vydán ilustrovaný plakát se zněním nové idey určený do kluboven
 • od února 2023 dále – nabídka workshopů pro vedoucí, jak pracovat v rojích a smečkách s ideou
 • rok 2022 – 2023 – téma součástí akcí jako je Helpdesk,Trignis, Poradní skála, Setkání výchovných zpravodajů, ad.
 • jaro – léto 2023 – nabídka instantních programů pro vzdělavatele a výchovné zpravodaje k tématu práce s ideou a nemusí to být všechno, pomoci si můžeme taky navzájem:
 • zkusili jste v oddíle aktivitu k ideji, která se vám osvědčila? Nabídněte ji ostatním – třeba vložením na Chystám program nebo nabídkou na Skautforu.
 • chystáte regionální setkání pro vedoucí? Udělejte na něm prostor pro výměnu zkušeností mezi vedoucími, nebo si pozvěte někoho z ústředí, aby vám program na míru připravil.
 • máte prostor na střediskové radě i pro výchovné otázky? Věnujte se přechodu na novou ideu a podpoře práce s ní i zde. Nasdílejte zkušenosti, dejte dohromady, co dalšího by se vám pro dobrou práci s ideou hodilo a poptejte to – u svého výchovného zpravodaje, na okrese či kraji, na ústředí, mezi sebou.

A na závěr  Co teď bude se znakem světlušek?

Součástí znaku světlušek je “Pamatuj”, mimo jiné dosavadní heslo světlušek. Správně se ptáte, co s ním teď bude, když tohle heslo už neplatí. Nad stejnou otázkou jsme přemýšleli spolu s odborem vlčat a světlušek a rozhodli jsme se znak neměnit. “Pamatuj” totiž nepřipomínalo jen znění hesla světlušek, ale obecně také na slibovém odznaku připomíná světluškám, aby pamatovaly na svůj slib a snažily se mu být věrné. V zachování tohoto významu nevidíme nic v protikladu s novým zněním idey. 

Znovu připomínáme, pokud vám výše chybí odpověď na vaše otázky, napište nám na výše uvedený mail. V příštím článku se budeme věnovat tomu, jak vysvětlit změnu idey holkám a klukům samotným.

Barbora Tichavová – Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program