Nová idea světlušek, vlčat a žabiček byla schválena a je čas posunout ji do rojů a smeček

Na základě usnesení z mimořádného Valného sněmu v červnu 2022 Náčelnictvo na svém zářijovém jednání přijalo novou ideu světlušek, vlčat a žabiček. Znamená to, že s ní začínáme pracovat v rámci celé organizace a postupně jí budeme nahrazovat znění dosavadní.

Chceš si připomenout, jak nová idea zní? Přemýšlíš, jaký program připravíš pro svá vlčata či své světlušky? Chceš vědět, na jakou podporu se můžeš těšit? Máš další podněty, co by vám v oddíle pomohlo tuhle změnu dobře zvládnout?

Idea vlčat, světlušek a žabiček

Na základě usnesení z mimořádného Valného sněmu Junáka v červnu 2022 Náčelnictvo na svém zářijovém jednání přijalo novou ideu světlušek, vlčat a žabiček. Znamená to, že s ní začínáme pracovat v rámci celé organizace a postupně jí budeme nahrazovat znění dosavadní.

Idea vlčat, světlušek a žabiček

Opáčko - proč nová idea

Valný sněm ve Velkém Meziříčí v březnu 2017 pověřil ústřední orgány, aby se věnovaly znění a používání idey vlčat a světlušek. Pokud by se to ukázalo jako vhodné, mají případně dalšímu sněmu navrhnout, jak se znění idey může změnit. Náčelnictvo pro tento úkol zřídilo pracovní skupinu, které pomáhal Odbor vlčat a světlušek, Jiří Zajíc - Edy jako vedoucí duchovního odboru a zpravodajka pro program. Vzniku nové idey předcházelo několik let diskusí. Pokud si cestu k nové ideji chcete připomenout, podívejte se na tyto materiály k tématu. 

Jak bude vypadat přechod na novou ideu

Při zavádění nové idey pro světlušky, žabičky a vlčata neexistuje žádné formální přechodné období, tedy doba, kdy bychom oficiálně používali původní i nové znění idey. Schválením idey se toto znění stává tím platným. To samozřejmě neznamená, že očekáváme, že změna v organizaci proběhne, jako když zapneme vypínačem světlo s vyměněnou žárovkou - cvak a je to. 

Co když chci ještě používat starou ideu (např. než odroste jedna generace)?

Ano, je to možné a je to na vás. Světlušky a vlčata se ale s novou ideou začnou setkávat v časopisech, stezkách, na závodech. Doporučujeme proto zvolit dřívější přechod na novou ideu. 

Pro to, aby se začalo používat nové znění idey a měli jste k tomu v oddílech potřebnou podporu, nabízíme následující:

Už na konci tohoto článku najdete odkazy na několik aktivit určených pro smečky a roje, které vám pomohou představit novou ideu holkám a klukům.

Pro světlušky, vlčata a žabičky dále chystáme:

 • Stezky, cestičky a plavby. Zdarma budou k dispozici koncem podzimu na eshopu TDC přelepky s novým zněním idey, kterými můžete nahradit na zadních stranách stezek vašich holek a kluků ideu dosavadní. K nově zakoupeným stezkám budou přelepky dodávány automaticky a dotisk stezek již bude s novou ideou. Úkoly ve stezkách (na jaře vydaných), které se k idee vztahují, jsou už připraveny tak, aby byly funkční pro původní i nové znění.
 • Nováčci vlčat, světlušek, žabiček. V Nováčcích budou stránky a úkoly, které se věnují idee, upraveny tak, aby všude bylo nové znění slibu, zákona, hesla a příkazu a aby jejich jednotlivé části byly dobře vysvětleny a znázorněny. Nováčci s aktualizovanou ideou vyjdou na jaře 2023. Pro ty, kteří budou chtít novou ideu do Nováčka dříve, bude dostupná v online podobě ke stažení na Křižovatce také koncem podzimu.
 • Časopis Světýlko. V tomto ročníku bude pravidelně vycházet dvojstránka s aktivitami zaměřenými na novou ideu. 

Pro vedoucí smeček, rojů, šestek nyní připravujeme:

 • Tematické články v časopise Skauting.
 • Tematické články na Křižovatku.
 • Tematický program na Elixíru již tento víkend.
 • Tematický program na Helpdesku pro výchovné zpravodaje.
 • Poradní skálu na podzim 2023, kde bude idea jedno z klíčových témat.
 • Programy na klíč určené pro skupinu vedoucích, najdeš ho zde.
 • Nové aktivity zaměřené na ideu na Chystám program.

Pro vzdělavatele a vzdělavatelky, výchovné zpravodaje/​zpravodajky nabídneme:

 • Instantní programy k zařazení na čekatelské a vůdcovské kurzy, které budou volně dostupné ke stažení před létem.
 • V případě zájmu bude téma nové idey zařazeno do poradny pro výchovné zpravodaje/​zpravodajky. Více informací najdete ve facebookové skupině Výchovní zpravodajové.

Co dalšího vám pomůže? 

Máme nápady také na další formy podpory jako je plakát s novou ideou do klubovny, víkendovka pro vedoucí věnovaná práci s ideou a další. Moc nás ale zajímá, jakou konkrétní představu o podpoře máte vy, co by vám pomohlo, abyste s novou ideou mohli dobře pracovat. Dejte nám o tom vědět v diskusi na Skautfóru nebo napište na program@skaut.cz.

Vyzkoušejte aktivity k nové idee

Zde je nabídka čtyř aktivit, které můžete ve svých smečkách, rojích či oddílech vyzkoušet. Pomocí aktivit můžete klukům a holkám představit nový slib, zákon, heslo a příkaz. Aktivity pomohou klukům a holkám lépe pochopit význam jednotlivých částí idey a hodnoty, ke kterým idea vede. První aktivita je vhodná, pokud se s vlčaty a světluškami potřebujete zamyslet nad zákonem, slibem a hodnotami. Další tři aktivity jsou přímo ze stupňů stezek/​cestiček/​plaveb (najdete je na konci pod názvem “Něco navíc”).

 1. Slovní spojení
 2. Přiřazování obrázků (aktivita z 1. stupně stezky/​cestičky/​plavby)
 3. Pokračování příběhu (aktivita z 2. stupně stezky/​cestičky/​plavby)
 4. Co mě dělá vlčetem/​světluškou/žabičkou (aktivita z 3. stupně stezky/​cestičky/​plavby)

Kromě jednotlivých aktivit nabízených výše můžete v rámci práce s novým slibem a zákonem použít úkoly z vlčka/​světýlka Poutník za pravdou. Zároveň si tak kluci a holky splní několik úkolů a ke splnění tohoto vlčka/​světýlka budou mít o krok blíž:

 • Slib. Jeden den se více než obvykle soustředím na dodržování slibu. Večer se zamyslím, jak se mi ho dařilo plnit. Svá zjištění jakkoli ztvárním. O plnění si popovídám s vedoucí/m. 
 • Články ze Světýlka. Vyhledám v časopise Světýlko články, které se věnují slibu a zákonu. Články si vystříhám, ofotím, vyfotím nebo vypíšu zajímavé myšlenky. Ukážu a vysvětlím šestce, proč jsem si je vybral/​a.

Další aktivity zaměřené na slib a zákon vyšly také v minulých ročnících časopisu Světýlko, inspirujte se.

Barbora Tichavová (Rozárka)
místostarostka a zpravodajka pro program

Tereza Hotová Kraitlová (Kapuca)
koordinátorka programových projektů