Nestihli jste živé vysílání Alkohol na výpravách a táborech? Pusťte si ho ze záznamu

Ve čtvrtek 15. února byl tématem dalšího skautského vysílání alkohol na skautských akcích. Pokud jste nestihli sledovat naživo, neváhejte a pusťte si záznam - jedná se o kvalitní zdroj informací, zkušeností i doporučení pro zodpovědné rozhodování o (ne)přítomnosti alkoholu na výpravách, táborech a dalších skautských akcích.

Hosty streamu byly dvě expertky na téma alkoholu a návykových látek z Centra primární prevence Magdaléna, Lucie Hegerová a Kristýna Šatochinová. Povídala si s nimi Jana Jirasová – Prcek, zpravodajka pro dospělé a pro bezpečný skauting. Během streamu všechny tři diskutující odpovídaly na otázky od členů SkautFóra i od sledujících živého vysílání na kanálu YouTube. Z neznámého technického důvodu se nepodařilo vysílat souběžně na facebookovém kanálu, jak bylo původně v plánu. Věříme, že zájemci o stream našli cestu k vysílání na YouTube - tam je záznam dostupný i nyní.

Podložené informace, konkrétní případy ze skautské praxe a zodpovídání množství dotazů od posluchačů 

Záměrem vysílání bylo pokrýt jak odbornou stránku věci a shrnout důležité informace k tématu (ne)přítomnosti alkoholu na skautských akcich (tedy především výchovný, zdravotní a právní kontext), tak i reagovat na konkrétní dotazy a diskutovat náměty od posluchačů. Mezi jejich otázky patřily například:

 • Jak nakládat se situací, když se na táboře opijí mladiství roveři?
 • Co se společenskými akcemi, ke kterým pití alkoholu (v rozumné míře) patří, například skautský ples?
 • Kdy se má začít s výchovou ohledně alkoholu a návykových látek?

Níže shrnujeme hlavní oblasti, kterým se diskutující věnovaly. Ke každé uvádíme i několik důležitých informací, které zazněly, ale zdaleka nejde o vyčerpávající odpovědi či komentáře - pro dobrý přehled a orientaci v tématu doporučujeme shlédnout záznam diskuze. 

 • Proč je důležité se o konzumaci alkoholu bavit a kam jako organizace chceme směřovat?

  • Téma v organizaci opakovaně rezonuje a bude přítomné i na nadcházejícím Valném sněmu. Mnoho skautských vedoucích a dalších dospělých váhá, jak se k němu postavit - co může být tolerováno a co už je za hranou (výchovnou, zdravotní, právní). “Že se alkohol pije, neznamená, že je to “normální” či dobré. Člověk nepotřebuje alkohol k tomu, aby dobře strávil čas,” připomněla například Lucie Hegerová. 
 • Situace v organizaci: Jaké jsou výsledky orientační anonymní ankety z r. 2021 a jaké zkušenosti a postoje k pití alkoholu ve skautu máme?

  • Ve skautské (nereprezentativní) anketě v roce 2021 například cca  60% (900) respondentů uvedlo, že se na jejich akcích s účastníky pod 18 let někdy pilo. Postojová škála dospělých ve skautu pak zahrnuje názory od “Jsme dospělí, můžeme. Dokážeme se lépe uvolnit a večer si lépe užít.” až po odmítavé postoje jako “Alkohol nepřispívá pozitivně k výchově ani k bezpečí. V případě krizových situací je obtížné určit, kolik vedoucích je “dost” na řešení krize.” Během vysílání zaznělo množství další postojů, zkušeností a doporučení, jak v různých situacích reagovat.
 • Jaká je situace ohledně konzumace alkoholu mladistvými v ČR? Proč je důležitá prevence a jak ji účinně vést?

  • Kristýna Šatochinová mimo jiné informovala, že podle studie UPOL v roce 2021 pilo téměř 50% mladých lidí (15-19 let) “nadměrné dávky alkoholu”. Dále vysvětlila, že vliv alkoholu na mozek je spojen s uvolňováním endorfinů, což jsou přírodní opiáty, které způsobují pocit euforie a relaxace. Tento efekt může vést k závislosti na alkoholu, která je závažným problémem.  
  • Proč se zabývat prevencí i v oddíle? “Z výzkumů vyplývá, že čím dříve se člověk poprvé setkává s alkoholem, tím se zvyšuje šance, že bude v dospělosti vykazovat znaky nadměrného požívání alkoholu. Stejně působí také přítomnost nadměrného pití v rodině, či vrstevnické skupině,” uvedla Šatochinová.
  • O tom, jak na účinnou prevenci, ve streamu odpovídá dopodrobna Lucie Hegerová. 
 • Jaká stanoviska k alkoholu přijaly ústřední orgány a proč? Jaký je právní rámec ohledně konzumace alkoholu?

  • Jak Náčelnictvo, tak Výkonná rada vydaly stanoviska, že je žádoucí, aby skautské akce probíhaly bez přítomnosti alkoholu (přesné znění naleznete na Křižovatce v sekci Bezpečný skauting - Alkohol). Proč ústřední orgány zvolily zrovna tento způsob vyjádření a jak jej chápat? O tom podrobně informovala Jana Jirasová - Prcek.
  • Zpravodajka pro dospělé a bezpečný skauting zároveň připomněla právní rámec, který jasně říká, že poskytovat jakýmkoliv způsobem alkohol nezletilým, nebo jim umožnit konzumaci alkoholu na skautských akcích, je zakázáno. Junák a jeho organizační jednotky mají jako nositelé přenesené rodičovské zodpovědnosti právo a povinnost zamezit konzumaci alkoholu nezletilými účastníky akcí, které pořádají. Více k k právnímu rámci a normě v Junáku se opět dozvíte v záznamu vysílání a také na Křižovatce.

Kde se na celý záznam vysílání podívat? 

Záznam je dostupný na kanálu SkautInfo na adrese https://www.youtube.com/​watch?v=CSKjxjZs3ds

Jana Harušťáková – Žíža, koordinátorka bezpečného skautingu