Nejvydávanější metodická příručka za posledních 80 let opět vychází. Jsou tu Listy Jurovi

Schopnost vcítit se do duší skautů a umět zformulovat myšlenky k výchově mladých lidí byla u Velena Fanderlika až neuvěřitelně rozvinutá. Díky tomu, že byl vůdčí postavou československého skautingu po desítky let, ať už u nás či později v exilu, vešla jeho publikace Listy Jurovi ve všeobecnou známost. V současnosti vydáváme již šesté vydání této publikace, což u takového typu literatury potvrzuje její stálou kvalitu.

Základní rady a metodické poučky, které Listy Jurovi přináší, jsou univerzálně platné a daly by se tesat do kamene i psát na stěny skautských kluboven. Co je úkolem skautského vůdce? Jak vychovávat k charakteru? Jaké jsou typy vůdců? Co se sprostými slovy v oddíle? Co se staršími dětmi? Jak dělit skauty do družin?

To je jen nahodilý výčet otázek, na které Fanderlik ve svém díle odpovídá. Bez obav lze říci, že každý oddílový vedoucí i rádce by měl tuto knihu před začátkem svého působení přečíst a v případě nejasností během vedení oddílu, si témata připomenout.

Publikace je doplněna o kratší texty, které Velen Fanderlik publikoval v časopisech. Jde o vzpomínky, filosofické úvahy o skautingu přes metodiku, psychologii či praktické konkrétní návody jak tábořit nebo hrát hry. Pro jejich nadčasovost doplňují vhodně celou knihu. Závěr knihy je doplněn o historické fotografie Fanderlika od mládí po stáří a v minulosti publikovaný rozhovor s autorem.

Texty dodatků jsou ponechány v původním znění, pouze s nezbytnými věcnými a jazykovými úpravami. Kresby a malby V. Fanderlika na zadní straně obálky pocházejí z exilových táborů a z kanadské přírody.

Za pomoc při získávání podkladů děkujeme brněnskému středisku Lesní moudrosti (Skaut – český skauting ABS), Muzeu českého a slovenského exilu 20. století – Janu Kratochvílovi, archivu v kanadském Trailu, Skautskému institutu A. B. Svojsíka, Mirko Janečkovi, Jaroslavu Čvančarovi, Jiřímu Janíčkovi, Jiřímu Čejkovi a Stanislavu Balíkovi.

Chci si zdarma poslechnout Listy Jurovi jako audioknihu

Chci získat Listy Jurovi tištěné

Za TDC
Ondřej Turek – Opičák