Navždy nás opustil bratr Lubor Šušlík – Bill

21. 9. 2021 odešel ve věku 93 let k věčnému táboráku bratr Lubor Šušlík – Bill, celoživotní ryzí skaut, člen Svojsíkova oddílu a nositel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka. Bratře Bille, děkujeme Ti za Tvoji celoživotní službu skautingu!

Lubor Šušlík, skautským jménem Bill, se narodil v roce 1928 do rodiny bývalého ruského legionáře a důstojníka československé armády a se skautingem začal o deset let později v Uherském Hradišti. 

V roce 1939 se celá rodina odstěhovala do Prahy, kde Lubor Šušlík navázal kontakty s místními skauty působícími pod hlavičkou Klubu českých turistů. Vedoucím jednoho z oddílů se stal již v šestnácti letech. Ke konci války byl totálně nasazen, mimo jiné kopal zákopy na Hlučínsku a působil zde jako tzv. stovkař, tedy tlumočník pro stovku chlapců, které dostal na starost. Během ústupu Němců z Hlučína pravděpodobně zachránil kasárny před demolicí, když přeřezal dráty vedoucí k nachystaným bednám s granáty. V dubnu 1945 byl zatčen v Olomouci na nádraží a v rychlém soudu, tzv. Sondergericht, odsouzen k smrti za neoprávněné držení zbraní a podezření z partyzánství. Díky zmatku blížícího se konce války ale popraven nebyl. Šťastnou náhodou se dostal do Prahy, okamžitě se zde zapojil do skautské činnosti a zúčastnil se Pražského povstání.

V roce 1949 se zapojil do tajné akce Norbert, jejímž cílem bylo svrhnout komunistický režim a dovést zemi ke svobodným volbám. Akci však infiltrovali příslušníci StB, účastníci byli pozatýkáni a Luboru Šušlíkovi hrozilo až dvacet pět let za velezradu. Nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Komunistický režim mu však znemožnil studia, vykonával tedy převážně dělnické profese.   

V roce 1968 se účastnil obnovy Junáka a založil skautský oddíl v Chocni, na obnově skautingu se podílel i po roce 1989, zastával funkce v okresní i krajské radě Junáka či v jeho historickém odboru. Kromě toho neúnavně přijímal pozvání a účastnil se setkání a besed v rámci skautských či školních akcí, během nichž s mladými lidmi sdílel osobní zkušenosti z doby nacistické a komunistické totality.

Více o osudech a životě bratra Lubora Šušlíka – Billa si můžete přečíst zde nebo zde.

Bratře Bille, děkujeme Ti za Tvoji celoživotní službu skautingu!

Lenka Šablová
asistentka starosty