Návrhy na udělení Medailí sv. Jiří je třeba do KÚJ zasílat do 25. února 2022. Začněte je připravovat včas

Uvažujete-li o návrhu na stříbrný či zlatý stupeň medaile Sv. Jiří pro někoho ve svém okolí, blíží se správný čas na přípravu návrhu. Ten je třeba podat do konce února - tak, aby jej mohlo na svém březnovém zasedání projednat Náčelnictvo, které je schvalovatelem tohoto ocenění.

Medaile Sv. Jiří totiž patří k oceněním, které má tzv. řádový den - 24. 4., ke kterému by mělo být udělováno.

Návrhy vyznamenání je možné do KÚJ (na e-mail kancelar@skatu.cz) posílat i pouze v elektronické podobě, je však třeba, aby návrh obsahoval všechny náležitosti  včetně podpisu navrhovatele a kontaktů na něj.

Formulář návrhu je dostupný ve Spisovně, při přípravě návrhu a zejména pak k sepsání dobrého zdůvodnění návrhu Vám mohou  pomoci základní informace na Křižovatce, či malá metodika k vyznamenáním, která  je k dispozici tamtéž. Zdůvodnění návrhu by mělo odpovídat statutu příslušného (stupně) ocenění a je třeba, aby bylo dostatečně konkrétní. Pokud máte za to, že by návrh mohl při projednávání podpořit zástupce vašeho kraje v Náčelnictvu, neváhejte se na něj obrátit. 

Náčelnictvo vítá, pokud i návrhy na stříbrný a zlatý stupeň ocenění obsahují doporučení skautského kraje, není to však podmínkou projednání návrhu.

Naopak v případě návrhů na bronzový stupeň medaile Sv. Jiří je schvalovatelem vyznamenání skautský kraj, a tedy je namístě tyto návrhy posílat právě tam.

V případě dotazů či nejasností se je možné obracet na Kancelář ústředí (na e-mail lenka.sablova@skaut.cz), rádi s přípravou návrhu pomůžeme.

Lenka Šablová, asistetnka starosty