Návrhy na udělení medaile Svatého Jiří stříbrného a zlatého stupně je třeba doručit do 15. 1. 2024

Důvodem je skutečnost, že nás příští rok čeká Valný sněm a poslední jednání současného Náčelnictva tak proběhne začátkem února a v novém složení se Náčelnictvo sejde poprvé až polovině dubna 2024. Termín se týká i všech dalších návrhů, které dle statutu musí schválit Náčelnictvo a které plánujete předat během jara.

Co je potřeba udělat, aby celý proces proběhl hladce a bez zbytečných zádrhelů:

  • vyplnit formulář návrhu vyznamenání
  • zaměřit se přitom na kvalitní zdůvodnění návrhu; medaile Sv. Jiří je ocenění za práci v oblasti výchovy a vzdělávání, pro stříbrný a zlatý stupeň je navíc třeba uvést přesah práce navrhované*ho nad domovskou jednotku (v rámci okresu, kraje, na celostátní úrovni) – jak zdůvodnění dobře napsat, popisujeme v metodice k vyznamenáním
  • přestože stříbrný a zlatý stupeň medaile Sv. Jiří schvaluje Náčelnictvo, vítá, pokud návrh obsahuje podpůrné vyjádření skautského kraje (obdobně platí pro zlatý stupeň medaile Merkura)
  • o návrhu je také možné předem informovat zástupce vašeho kraje v Náčelnictvu – tak, aby na jednání měl k návrhu dostatek informací a mohl ho podpořit

Vyplněný formulář s platnými kontakty na navrhovatele je třeba poslat do 15. ledna 2024 do Kanceláře ústředí – buď elektronicky, ve formě skenu s podpisem navrhovatele, na e-mail kancelar@skaut.cz nebo papírově na adresu Junák – český skaut, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

Pro úplnost doplňujeme, že bronzový stupeň medaile Svatého Jiří (stejně jako MD či bronzový a stříbrný stupeň medaile Merkura) schvalují skautské kraje a následně udělují náčelní nebo náčelník.

Kompletní informace ke skautským vyznamenáním jsou k dispozici na Skautské křižovatce, příp. dotazy rádi zodpovíme na e-mailu kancelar@skaut.cz.

Lenka Šablová, asistentka starosty