Návrhy na udělení medaile Svatého Jiří stříbrného a zlatého stupně je třeba do KÚJ doručit do 10. 2. 2023

Pokud na středisku zvažujete, že byste někoho rádi ocenili právě medailí Svatého Jiří, neváhejte. Vyznamenání má řádový den a oba jeho vyšší stupně schvaluje Náčelnictvo. Návrhy, ideálně podpořené krajskou radou, je proto třeba do Kanceláře ústředí doručit tak, aby je Náčelnictvo mohlo projednat na svém březnovém zasedání o víkendu 10.-12. 3. 2023.

Co je potřeba udělat, aby celý proces proběhl hladce a bez zbytečných zádrhelů:

  • vyplnit formulář návrhu vyznamenání
  • zaměřit se přitom na kvalitní zdůvodnění návrhu; medaile Sv. Jiří je ocenění za práci v oblasti výchovy a vzdělávání, pro stříbrný a zlatý stupeň je navíc třeba uvést přesah práce navrhované*ho nad domovskou jednotku (v rámci okresu, kraje, na celostátní úrovni) - jak zdůvodnění dobře napsat, popisujeme v metodice k vyznamenáním
  • přestože stříbrný a zlatý stupeň medaile Sv. Jiří schvaluje Náčelnictvo, vítá, pokud návrh obsahuje podpůrné vyjádření skautského kraje; o návrhu je také možné předem informovat zástupce vašeho kraje v Náčelnictvu – tak, aby na jednání NJ měl k návrhu dostatek informací a mohl ho podpořit

Vyplněný formulář s platnými kontakty na navrhovatele je třeba poslat do 10. února 2023 do Kanceláře ústředí – buď elektronicky (ve formě skenu s podpisem navrhovatele) na e-mail kancelar@skaut.cz nebo papírově na adresu Junák – český skaut, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1.

Pro úplnost doplňujeme, že bronzový stupeň medaile Svatého Jiří schvalují skautské kraje a následně udělují náčelní nebo náčelník.

Kompletní informace ke skautským vyznamenáním jsou k dispozici na Skautské křižovatce, příp. dotazy rádi zodpovíme na e-mailu kancelar@skaut.cz.

Lenka Šablová, asistentka starosty