Napiš tento týden svoji odpověď na druhou otázku při tvorbě skautské Strategie 2030

Hlásíme se druhý týden po sobě. Začínáme tvořit skautskou Strategii 2030. Bude pomáhat určovat hlavní oblasti rozvoje Junáka - českého skauta v nadcházejících letech. Hned na počátku se do tvorby může zapojit široká skautská veřejnost. A to odpovědí na několik úvodních otázek, zveřejňovaných postupně vždy v úterý odpoledne. Dnes je tu ta druhá.

Otázka číslo 2:

Jakých vidíš maximálně 5 vnějších ohrožení pro harmonický rozvoj skautingu v dalších letech? Co zvenčí nás může skauting v Česku zbrzdit/​zastavit v rozvoji a kvalitativním i kvantitativním růstu? Co zvnějšku může váš oddíl nebo středisko ohrozit v jeho činnosti/​růstu?

Uveď nejvýše 5 z tvého pohledu podstatných faktorů ve svém blízkém, celostátním nebo globálním okolí, které vnímáš jako něco, co by mohlo skauting reálně ohrozit. 

Podrobněji: 

  • Strategie 2022 se blíží ke konci. Začínáme tvořit Strategii 2030, která bude představena Valnému sněmu 2024. Tvorba Strategie má 8 fází a více se o ní lze dozvědět v článku na Zpravodajství: https://bit.ly/​3D3IeGk
  • Hned první fáze obsahuje zapojení široké skautské veřejnosti, a toto je její první krok. Otázky zveřejňujeme vždy v úterý ve SkautFóru a na Zpravodajství a instagram.com/​skaut. 
  • Chceme slyšet každou odpověď, od začínajících roverů, přes zkušené střediskové vedoucí po oldskautky. Jednotlivé odpovědi vůbec nemusí být v dlouhém textu, pišme je ale tak, aby i při své stručnosti byly srozumitelné. 
  • Hledejme každá/ý vhodnou úroveň obecnosti vs. detailu svých odpovědí a snažme se každá/ý, aby naše podněty byly druhým srozumitelné.

Kudy je možné odpovídat na otázku? 

  • První možností je toto vlákno v celostátní facebookové činovnické skupině SkautFórum. Umožní nám nejen sbírat jednotlivé perspektivy, ale i si přečíst pohledy druhých. 
  • Druhou možností je tento Google formulář pro ty, kteří nejsou ve SkautFóru (o členství tam je samozřejmě možné požádat, stačí k tomu vyplnit jméno a číslo střediska) nebo pro ty, kteří nechtějí svoji odpověď psát veřejně a stačí jim, když si ji přečte tým pracující na tvorbě strategie. 

Pokud chceme společně utvářet budoucnost skautingu, od oddílů po celou organizaci, je na místě, abychom na počátku společně, ale každá/ý za sebe, napsali, co pokládáme za důležité. Využij tuto příležitost a nenechej si své názory pro sebe. Díky! 

Se stiskem levice

Marek Baláš - Čiča | strategie@skaut.cz
zpravodaj pro strategii, Výkonná rada