Mimořádný Valný sněm bude 18. června 2022 v pražském Rudolfinu

V roce 2020 nemohl proběhnout XVI. valný sněm v Jindřichově Hradci, a proto se konaly volby do ústředních orgánů on-line. Stanovy nám ukládají v takovém případě svolat mimořádný Valný sněm (mVSJ).

Výkonná rada svolává mimořádný Valný sněm na sobotu 18. 6. 2022 do Prahy. Tento sněm bude pouze jednodenní. Budou zde projednávána témata a návrhy usnesení, které byly předloženy na zrušený Valný sněm 2020. Nebudou voleny nové ústřední orgány, jejich další volba proběhne až na dalším řádném sněmu (zima/​jaro 2024). 

To prakticky znamená, že všichni původní delegáti a delegátky zvolení pro XVI. valný sněm jsou i nadále delegáty a delegátkami a budou se účastnit mimořádného Valného sněmu (není nutné volit nové). Stejně tak všechny dřívější předsněmové diskuse byly užitečné a vrátíme se k nim.  Pokud by vaši, v minulosti zvolení, delegáti a delegátky v uvedený termín na mVSJ nemohli dorazit, samozřejmě u vás můžete v případě potřeby (standardně dle Organizačního řádu) svolat mimořádný sněm a zvolit si nové delegáty a náhradníky za vaše středisko. 

Kromě toho bude Náčelnictvo jednat o výjimečné možnosti pro organizační jednotky posunout si svůj budoucí řádný sněm na více než běžných max. 3,5 roku. Tak by se termín vlastních řádných sněmů jednotek s budoucím řádným Valným sněmem 2024 opět sblížil a dostal ke standardnímu "kolečku sněmů všech úrovní" v letech 2023 a 2024. 

Přehled všech materiálů pro jednání XVI. valného sněmu nalezneš na nové Křižovatce, kde je také možné si je stáhnout.

Děkujeme, že chápete tuto mimořádnou situaci, kterou nám pandemie přinesla a pomůžete nám, aby proběhl další skvělý Valný sněm, na kterém se rozhodne o směřování naší organizace. Věříme, že z organizačního hlediska bude pro většinu z nás Praha dobře dostupná a budova Rudolfina krásným místem pro celodenní jednání.

Chcete nám pomoct?

Pokud nejsi delegátem/​kou Valného sněmu a přesto by ses rád/​a účastnil/​a této akce jako pořadatel/​ka a zapojil/​a se do realizačního týmu, můžeš se přihlásit a pomoci nám. Do organizačního týmu můžeme vzít jen omezený počet zájemců, tak moc neváhej :)

Postupně budeme zveřejňovat aktuality a novinky na: 

Ondřej Peřina - Jerry a Ludmila Hobzová - Lída
hlavní pořadatelé mVSJ