Nová metodika pro revizní komise je tu

Revizní komise vykonávají vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. RK i vedení OJ mají stejný zájem. Chtějí, aby bylo vše v pořádku a OJ se vyvarovala možným problémům. Nyní jim v jejich důležité a zodpovědné funkci bude pomáhat nová metodika.

V běžných situacích je úkolem revizní komise (dále RK) ve spolupráci s vedením jednotky, pracovat na stabilní, dobré úrovni hospodaření, administrativních a procesních věcí (případně jejich zlepšování). V krizových situacích má pak RK povinnost upozornit na zásadní pochybení vedení jednotky i nadřízené organizační úrovně. 

Začínat v nové funkci je určitě příjemnější, když máte o koho a o co se opřít. Proto začínajícím RK s prvními kroky ve funkci pomůže Křižovatka; současnou podporu pak shrnuje článek na Zpravodajství. A nyní tuto podporu doplňuje nová metodika pro vnitřní kontrolu.

Metodický materiál rozděluje kontrolu OJ na jednotlivé oblasti/​témata - od úvodních informací o OJ, přes kontrolu pokladny až po návod, jak na kontrolu účetních výkazů OJ. Materiál může RK použít po jednotlivých částech, nejlépe však bude fungovat jako celek. Pro každou oblast je v metodice uvedeno:

 • hospodářské shrnutí
 • související skautské předpisy
 • kontrolní postup
 • návodné otázky pro kontrolu
 • a checklist na zaznamenání kontroly a doporučení RK

Metodika je k dispozici ve dvou verzích online excel nebo textové pdf.

Metodika byla vytvořena převážně pro základní OJ a pokrývá standardní činnosti většiny OJ. Není však vyčerpávajícím výčtem všech oblastí, každá jednotka může mít svá specifika. Současná verze metodiky nepokrývá témata/​oblasti, které se vyskytují v OJ zřídka. Jsou jimi například zaměstnávání osob nebo dlouhodobý finanční majetek.

Jak s metodikou pracovat technicky?

Umístění metodiky

 • dokument najdete zde
 • soubor na odkaze slouží všem, proto je otevřen jen pro čtení (nejde nic psát, nejde rozbalovat skryté řádky s komentáři), není to chyba!

Kopie souboru metodiky

 • ze souboru si udělejte kopii na Google disk

  kopii souboru vytvoříte kliknutím na Soubor (levý horní roh) a zvolíte "vytvořit kopii"
  → kopie se vám uloží na vámi vybrané místo na Google disku

 • pokud nepracujete v systému Google disků a metodiku (excelovou část) si stáhnete do svého počítače, počítejte s tím, že formátování může být odlišné (v závislosti na vašem programovém vybavení)

Práce s metodikou

 • ve své kopii už můžete vpisovat poznámky ke kontrole a zobrazit skryté řádky, jak budete potřebovat

  zobrazit skrytý řádek - kliknete u číslování řádků na šipky ↨ , ty označující skrytý řádek
  → opětovné skrytí řádku - kliknete na číslo řádku pravým tlačítkem myši a zvolte “skrýt řádek”   

Tisk metodiky

 • každému nám vyhovuje jiný způsob práce, proto metodika nabízí více cest, jak s ní pracovat

  online  - sdílený excel - uložený na bezpečném úložišti (nabízí se Google disk vaší jednotky)
  offline
       - tisk tabulky (daný list) z online excelu
       - tisk tabulky z přílohy pdf verze
       - tisk textů pdf verze - tisk hospodářského shrnutí / kontrolního postupu / doporučení a  komentáře k jednotlivým návodným otázkám

 • pro tisk z online excelu kliknete na Soubor (levý horní roh) a zvolte tisk (funguje i klávesová zkratka ctrl + P)

  → automaticky budete mít nastaven tisk na A4
  → pokud to tak není, zvolte následující nastavení:
       - velikost papíru A4
       - orientace stránky na šířku
       - měřítko přizpůsobit šířce
       - záhlaví a zápatí - opakovat ukotvené řádky

Pokud si nevíte si s něčím rady? Napište nám na revize@skaut.cz


Lucie Borešová - Korunka
koordinátorka pro revizní komise a
Jana Godarová - Ellie
předchozí koordinátorka; která se s vámi současně loučí

Představení této metodiky plánujeme i v rámci seminářů pro začínající RK; ano, opět po střediskových sněmech (2023/​2024) plánujeme další pásmo seminářů spolu s kraji, sledujte informace ve vašich regionech.