Máte zkušenosti s vedením oddílu, ale nemáte vůdcovskou zkoušku? Zkontrolujte vstupní podmínky a přihlaste se na ústřední vůdcovku

Ve spolupráci se zkušební komisí Jablonec nad Nisou připravilo ústředí již popáté vůdcovské zkoušky bez kurzu, které se uskuteční 20.-22. října 2023 (pouze prezenčně) v Jablonci nad Nisou.

Akce je čistě zkušební, takže se u přihlášených očekávají potřebné zkušenosti a vysoká míra samostatné přípravy. Na zkušební komisi pak je, aby byla schopna jak posoudit připravenost uchazečů v průběhu víkendového setkání, tak jim i poskytnout přiměřenou podporu pro jejich samostatnou práci. Nedílnou součástí absolvence je totiž i větší množství časově náročnějších úkolů, které musí být splněny před zkušebním víkendem (do stanoveného termínu). (Pro vaši představu, absolventi těchto zkoušek uvedli jako průměrný časový nárok na zpracování všech dotazníků a písemných úloh asi 40 hodin – v tomto údaji však není zahrnuta časová dotace na vlastní učení či na rešerše pramenů).

Se strukturou vůdcovské zkoušky (dále VZ) a jednotlivými komisaři se můžete seznámit v tomto průvodním dokumentu. Zkoušky probíhají formou testů, ústně či prakticky, a to s přihlédnutím k vypracovaným úkolům.

Vstupní podmínky k přihlášení na tyto VZ jsou:

a) člen/​ka Junáka – českého skauta a věk nejméně 18 let (nejpozději 20. října 2023 včetně),

b) souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky, ve které je uchazeč členem (prostřednictvím skautISové přihlášky),

c) vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (prostřednictvím skautISové přihlášky – ne starší než 24 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a pedagogických pracovníků),

d) čestné prohlášení o bezúhonnosti (prostřednictvím přihlášky),

e) absolvence čekatelské zkoušky (záznam ve skautISu) už v okamžiku přihlašování - tuto podmínku (bez možných výjimek!) stanovila coby vstupní zkušební komise (z důvodu krátkosti vůdcovské zkoušky bez kurzu), 

f) praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska prostřednictvím přihlášky – v odůvodněných důvodech může udělit výjimku),

g) absolvovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí (záznam ve skautISu) už v okamžiku přihlašování   standardně je to až absolventská podmínka, ale rozhodnutím komise jde v tomto případě o podmínku vstupní, jelikož komise ověřuje i zdravotnické projevy kompetencí. 

Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí již nemusí být platné, stačí, že byl zdravotnický kurz kdykoliv v minulosti úspěšně absolvován. Zdravotnický kurz nemusí mít osoba, která je zákona zdravotnickým pracovníkem (má získanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta), případně jsou studentem oboru všeobecného lékařství nebo zubního lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku. Je-li to váš případ, pošlete hned po přihlášení na zkoušky tajemníkovi komise email na michal.peroutka@skaut.cz. Znamená to také to, že nebudete psát test a vykonávat zkoušku ze Zdravovědy.

Výjimky z čekatelské zkoušky a absolvovaného zdravotnického kurzu pro přihlášení k této VZ se rozhodnutím komise neudělují! (Je zbytečné se na ně ptát…).

Práce před zkušebním víkendem se skládá z vyplnění 2 dotazníků (jeden vyplňuje vedoucí uchazečova oddílu) a sady 9 úkolů. Zadání úkolů a dotazníky dáváme dopředu k dispozici, abyste se v případě zájmu mohli zodpovědně rozhodnout, zda je ve vašich možnostech (i časových) dostát stanoveným požadavkům. Termín pro odevzdání dotazníků a vypracování úkolů je – nejpozději – do 27.  srpna 2023 včetně.

Zkušební víkend začíná v pátek 20. října 2023 v cca 18:00 slavnostním zahájením, následují písemné testy. Sobota je prakticky celá vyhrazena ústním zkouškám a večerní nabídce činovnického slibu v srdci Jizerských hor. Nedělním program je věnován oficiálnímu zakončení, předání dekretů a úklidu tak, aby se stihl odjezd nejpozději v 11 hodin. Stravování bude zajištěno od páteční večeře do nedělní snídaně.

Přihlašování na akci bylo spuštěno v úterý 6. června 2023 od 20:00 pod tímto odkazem (prostřednictvím skautISu – je potřeba mít propojený účet se svou domovskou jednotkou).

Kapacita zkoušek je 22 účastníků (rozhoduje doba přihlášení a splněné vstupní podmínky), další se stávají náhradníky. Pakliže budete na kurz přijati, ozveme se vám s náležitostmi platby a požádáme vás o bezhotovostní úhradu 1 000 Kč (400 Kč je vratná záloha, kterou vám vrátíme, jestliže se zúčastníte zkušebního víkendu (celou částku, tj. 1 000 Kč vracíme v případě zrušení přihlášky do 27. srpna 2023 včetně – poté není na jakoukoliv vratku nárok). V případě včasného nezaplacení uvolníme vaše místo náhradníkům.

Máte-li nějaké dotazy, obracejte se na email tajemníka Péráka - michal.peroutka@skaut.cz.

Michal Peroutka - Pérák
tajemník VZ Ústředí – podzim 2023