Nabízíte ubytování, nebo podnikáte? Limit pro registraci k DPH se zvýší od 1. ledna 2023 na 2 miliony korun

Novela Zákona o DPH mění hranici pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z dosud platného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Změna bude mít dopad na podnikající OJ, nebo základny poskytující ubytování na základě živnostenského oprávnění.

Hlavní skautská činnost je od DPH osvobozena. Limit pro DPH nemá vliv na výši příjmů z hlavní činnosti

Pronájem nebo ubytování

Skautské základny a klubovny nabízí své prostory k pronájmu na dobu konání zpravidla skautských akcí. Samotný pronájem je od DPH osvobozen a žádný limit se na něj nevztahuje.

V případě, že jsou v rámci pronájmu poskytovány další služby, zapůjčení lůžkovin, strava (i jen snídaně) apod., již se jedná o ubytování. Na poskytování ubytování musí OJ získat živnostenské oprávnění a dodržovat související zákony. A také se na ni vztahuje povinnost odvádět DPH z přijatých úplat za ubytování, pokud překročí stanovený limit pro registraci. 

Více o pronájmu najdete na Křižovatce v článku Pronájem nemovitosti.

Překročení hranice koncem roku 2022

V případě, že základna / OJ překročení hranici 1 mil. Kč v listopadu nebo prosinci 2022, a zároveň nedosáhne částky 2 mil. Kč, není třeba podávat registraci k DPH. Na tuto situaci pamatují přechodná ustanovení.

Máte-li k problematice DPH a ke vztahu daně z přidané hodnoty k činnosti OJ dotaz, napište nám na email hospodareni@skaut.cz

Olga Dočekalová
koordinátorka ST hospodaření a kontrola