Lektoři bezpečnosti: inspirujte své programy skutečnými (skoro)průšvihy

Dohled při koupání, bezpečný přesun po silnici nebo chování za bouřky. To jsou častá témata programů k bezpečnosti na čekatelských a vůdcovských kurzech. Jsou to ale i nejčastější rizika, se kterými se skautští vedoucí setkávají? Postavte svůj program na skutečných, sdílených nehodách.

TLDR action points: 

  • Na zahajovacím víkendu svého kurzu dejte účastníkům za úkol sdílet alespoň jeden průšvih ze své skautské činnosti (s uvedením kurzu do poznámky v dotazníku). 
  • Na letním běhu uspořádejte Fórum sdílené chyby, kde budete tyto příklady společně analyzovat. 
  • Příklady průšvihů, které používáte ve svých programech, nám nasdílejte (nejlépe také skrze dotazník). 
  • Pusťte si záznam live streamu z 27. února a poslechtěte si více informací.
  • Propagujte Sdílení skautských (skoro)průšvihů a web prusvihy.skaut.cz ve svém skautském okolí a mezi účastníky svých kurzů a programů. 

Každý rok pořádáme stovky tisíc schůzek, desítky tisíc výprav a více než tisíc táborů. V takovém rozsahu činnosti se stávají nehody, občas si nějaký průšvih. Přestože se jim nelze vyhnout, lze se z nich poučit. Aby se z cizích chyb mohli poučit i další, máme Sdílení skautských (skoro)průšvihů. Všechny potřebné informace a dotazník ke sdílení svých průšvihů najdete na webu prusvihy.skaut.cz. Lektoři bezpečnosti na skautských kurzech tím získávají několik nových příležitostí. 

Opřete své programy o skutečné průšvihy 

V sekci Příklady průšvihů najdete příklady průšvihů, kterými můžete obohatit své programy. Jedná se o skutečné příběhy, které se staly, jen anonymizované. Zatím je tam výběr jen několika, ale jak se nám postupně scházejí odpovědi do dotazníku, budeme soubor příkladů rozšiřovat. Před letními kurzy jich ve složce jistě najdete více. 

Stojíme o vaše příklady 

Jako lektoři bezpečnosti jistě máte v zásobě celou řadu vlastních příkladů, kterými své programy šperkujete. Stojíme o ně! Nejvíce oceníme, když je nasdílíte prostřednictvím dotazníku a současně nám na něj dáte zpětnou vazbu. Pokud vám to z nějakého důvodu nevyhovuje, nebo máte příkladů celou řadu a jednotlivé vyplňování by trvalo příliš dlouho, ozvěte se na prusvihy@skaut.cz nebo Australanovi na číslo 605 551 815. 

Uspořádejte Fórum sdílené chyby 

V rámci Sdílení skautských průšvihů nabízíme připravenou metodiku Fóra sdílené chyby. Jedná se o prostor, kde účastníci analyzují konkrétní příklady nehod z oddílové praxe, a následně společně formulují ponaučení, preventivní opatření a krizové plány. Nejlepší je, když účastníci sdílejí své vlastní průšvihy, k tomu by měli využít dotazník (abychom je pak mohli zahrnout i do statistik a dál s nimi pracovat). Stačí jen do poznámky označit, že se jedná o průšvihy pro konkrétní skautský kurz, a my je pak pošleme lektorovi, který se o ně přihlásí. Pokud nemáte možnost průšvihy od svých účastníků získat, můžete využít Příklady (skoro)průšvihů z webu prusvihy.skaut.cz

Více informací na live streamu

V úterý 27. února proběhl live stream, kde jsme Sdílení skautských (skoro)průšvihů představili a vysvětlili, jak vše funguje. Pusťte si jej ze záznamu na SkautInfo Facebooku i YouTube. Představili jsme i první doporučení z více než dvou stovek událostí, které jsme zatím analyzovali. O své zkušenosti se podělili hosté, kteří se kulturou sdílené chyby zabývají v podobných organizacích (Prázdninová škola Lipnice a u vodních skautů) a profesně (v leteckém průmyslu). 

Šiřte myšlenku kultury sdílené chyby ve svém okolí 

Zařaďte informace o Sdílení skautských (skoro)průšvihů do svých programů k bezpečnosti. Nasměrujte účastníky na web prusvihy.skaut.cz a motivujte je ke sdílení jejich průšvihů. Pomůže to jim samotným, protože se nad svou chybou strukturovaněji zamyslí a zformulují si ponaučení a nápravná opatření. Pomůže to ostatním oddílům, které se z jejich chyby mohou taky poučit. Pomůže to celému Junáku, který se díky tomu stane učící se organizací, ve které se lidi nestydí své chyby sdílet, ale budou díky nim růst. A pomůže to skautské výchově, ve které se posílí prvek učení se zkušeností. 

Jaroslav Petřík - Australan
prusvihy@skaut.cz, +420 605 551 815 (STS)