Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 1. listopadu 2021

Hlavní změnou v nových vládních opatřeních je délka platnosti testů, která se od 1. listopadu snižuje u antigenního z 72 hodin na 24 hodin a u PCR testu ze 7 dnů na 72 hodin. Dále platí výjimka pro povinnost prokázání bezinfekčnosti (pouze pro aktivity, kde je tato povinnost daná, tedy „nahodilé“ kolektivy více jak 20 osob), která se pro děti posouvá na věkovou hranici 12 let (dříve do 6 let).

Další změny, základní pravidla, způsoby prokázání bezinfekčnosti a další důležité informace naleznete v celé verzi nových pravidel zde na Křižovatce.

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny. Stále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím i vzdělavatelům za skautskou službu v náročných dobách.

Petr Vaněk – Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit


Kam dál?