Kontingent na Středoevropské jamboree hledá své vedení, do 8. 10. máš šanci se přihlásit

Středoevropské jamboree neboli CEJ proběhne znovu od 2. do 9. 8. 2024 na Slovensku. Chceš vést kontingent Junáka - českého skauta na tuto akci nebo se do ní organizačně zapojit? Čti, co to obnáší, jakou budeš mít podporu a jak se do 8. 10. 2023 přihlásit.

CEJ neboli Central European Jamboree se obvykle koná jednou za 2 roky, poslední ročník akce jsme pořádali u nás v Praze v roce 2022. Následující léto chceme vypravit kontingent o zhruba 200 skautských účastnících ve věku od 14 do 17 let na Slovensko. Na místě se budou moci setkat zejména se skautskými vrstevníky ze Slovenska, Maďarska, Polska, ale také zbytku Evropy. CEJ je pro celý kontingent příležitostí zažít mezinárodní skauting a posunout se k větším akcím, je místem získávání zahraniční inspirace a možností načerpat energii pro skautský život.

Aby mohl kontingent na Středoevropské jamboree od 2. do 9. 8. 2024 vyrazit na tábořiště poblíž Martina (Drienok - Mošovce), potřebuje vedoucí/ho, organizační tým (CMT) a servis tým (IST) z řad skautských dobrovolníků starších 18 let. Vedení kontingentu nevyžaduje zdaleka tolik úsilí, jako organizace celé akce a tým má navíc celou základní škálu podpory od Kanceláře ústředí Junáka - českého skauta (více k podpoře níže). Pro CMT a IST platí začátek akce už od 31. 7. a konec až 10. 8. Účastnický poplatek se bude pohybovat okolo 250 €, 130 - 150€ platí pro IST a CMT.

Co očekáváme od vedení kontingentu na CEJ 2024?

 • zorganizovat kontingent na Středoevropské jamboree 2024 včetně logistiky a propagace
 • reprezentovat na akci Českou republiku a Junáka - českého skauta
 • motivovat členy a členky kontingentu pro další zapojení se do skautingu
 • zapojit mladé do vedení kontingentu, předat zkušenosti do budoucna

Co očekáváme od tebe, pokud se zapojíš do vedení?

 • dobrou angličtinu
 • zkušenost/​i s organizováním akcí / kontingentů
 • zkušenost/​i s vedením týmu

Jak vedení kontingentu konkrétně podporujeme?

Nabídku podpory od Kanceláře ústředí a odborů Výkonné rady Junáka pro budoucí tým najdeš v Podpora a požadavky ústředí pro VELKÉ akce. Nemusíš se bát naplno ji s týmem využít! Zahraniční odbor nabízí také konzultaci k cílům akce a dalším oblastem. Ty může tým upřesnit / doplnit po domluvě se zpravodajem. Otevřená je i možnost setkání potenciální/ho vedoucí/ho a členů org. týmu se Zahraničním odborem ještě před podáním přihlášky i v průběhu příprav (international@skaut.czolbrecht@skaut.cz). Stejně tak je možné se s obecnými otázkami a žádostmi o konzultace obrátit na Odbor velkých akcí (OVA, velkeakce@skaut.cz). Bližší informace naleznete zde

Jak na příhlášku?

Odpověz popořadě na níže uvedené otázky a dokument pošli nejpozději do 8. října 2023 na international@skaut.czolbrecht@skaut.cz. Je možné přiložit i základ projektu akce, který shrne základní představu o organizování kontingentu a složení CMT.

Otázky:

 1. Identifikace kandidáta: jméno, příjmení, přezdívka, telefonický a emailový kontakt
 2. Jaké jsou Tvé zkušenosti s vedením týmu nebo větší akce v Junáku - českém skautu a mimo něj?
 3. Zúčastnil/​a ses někdy velké skautské akce nebo ses podílel/​a na jejím organizování? Jaké?
 4. Proč by ses chtěl/​a podílet na organizování kontingentu CEJ 2024?
 5. Pokud už máš nějakou představu o složení organizačního týmu akce, neváhej ji přiložit.
 6. Proč tě zaujalo právě Středoevrospké jamboree?
 7. Pokud bys nebyl/​a vybrán/​a jako vedoucí kontingentu na CEJ, chtěl/​a by ses zapojit do organizačního týmu nebo do organizace některé budoucí skautské akce?

Těšíme se na tvou zprávu!

Vojtěch Olbrecht – Fišer
Zahraniční zpravodaj Výkonné rady Junáka – českého skauta

Eliška Siblíková - Twiggi
Koordinátorka pro kontingenty