Kolik vzniklo nových oddílů v posledních třech letech a jaká je pro ně podpora?

Poslední tři roky sbíráme ze skautISu údaje o nových oddílech. Díky tomu se nám podařilo sestavit první přehled o zakládaní oddílů v jednotlivých krajích. Jaký kraj zažívá největší expanzi oddílů? Kde se rostlo a v jakých místech došlo k propadu? Podívejte se, jak si s novými oddíly vedeme!

Junák – český skaut už 15 let v řadě roste, v roce 2021 má téměř 69 tisíc členek a členů, abychom mohli přijímat další kluky a holky je třeba vznik nových oddílů. Takový nový oddíl nám dá nové místa a může nám pomoci pokrýt území, kde žádný skauting nyní není.

V rámci projektu zakládání nových oddílů jsme poslední tři roky ve skautISu sledovali vzniky nových oddílů. Při zakládání oddílu zkoumáme, za jakých podmínek oddíl vznikl. Díky čemuž jsme nyní schopni vidět vývoj v jednotlivých krajích.

Nejvíce nás zajímají oddíly mladších členů, které pro projekt bereme jako klíčové, ale do vyhodnocení jsme promítly všechny nově vzniklé jednotky v letech 2019- 2021. 

Během těchto let vzniklo 192 oddílů a kmenů z toho 134 oddílů mladších členů, jejíž počet převládá ve všech krajích, viz graf níže Založené oddíly 2019-2021.

Při vyhodnocení dat oddílů mladších členů se ukázalo, že nejčastějším důvodem jejich založení je rozdělení velkého oddílu na dva menší. Tím v těchto oddílech vzniknou místa pro několik nováčků. Na druhém místě jsou oddíly, které k založení neměly žádný ze jmenovaných důvodů, kromě rozdělení další důvody jsou obnova zaniklého oddílu, navýšení kapacity ve středisku. Ukázalo se, že z mladších oddílů je za toto období obnovilo 16 oddílů. Nejvíce z nich v Praze.

Na celkové shrnutí se můžete podívat v tomto dokumentu. Naleznete tam přehledy po jednotlivých krajích. Můžete se podívat kolik vzniklo oddílů ve vašem kraji a v jakém zastoupení. Uvidíte, jak se nové oddíly promítli do celkových počtů registrovaných oddílů v jednotlivých krajích na grafech ze skautISu.

Téma založení nového oddílu na Křižovatce

Neváhejte také prozkoumat celou sekci: https://krizovatka.skaut.cz/vedu-oddil/zalozeni-noveho-oddilu. Zakládání nových oddílů je jedním z témat Strategie 2022.

Šárka Pavlásková
koordinátorka projektu Zakládání nových oddílů