Již jen pár dní ke komentování roverské metodiky. Pomoz nám ji vybrousit!

Dlouhou dobu neměl český rovering základní materiál, který by shrnoval vše podstatné o této výchovné kategorii. Od ledna 2021 už ano: roverskou metodiku! Nahlédli jste? Máte možnost ji komentovat už jen pár dní, do konce června 2021. Prolistujte ji, ať už jste sami roveři a rangers, vedoucí roverského společenství, nebo vedoucí oddílu, který ve svých řadách rovery a rangers.

Rovering je posledním stupněm skautské výchovy. Na jeho konci by měl v ideálním případě stát mladý člověk vybavený nejen pevnými vztahy skautského společenství, ale také znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro to, aby mohl svět zanechávat lepším. Pro mladší výchovné kategorie máme řadu metodik, článků a nástrojů, jak skautskou výchovu realizovat. Pro rovering do velké míry podobné vodítko chybělo, pokud člověk nesáhl do starších zdrojů. 

V rámci Strategie Junáka 2022 proto vznikla roverská metodika, kterou vám nabízíme v pilotní elektronické verzi. Chceme ji nechat otestovat vámi – čtenáři, rovery a rangers, vedoucími atd., posbírat zpětnou vazbu, metodiku vyladit a následně ji vydat i ve fyzické podobě jako základní metodický materiál o roverské výchovné kategorii.

Co v roverské metodice najdete

  • Metodika pojmenovává základní stavební kameny a charakteristiky roveringu, představuje ho jako nezbytnou součást pro naplnění skautské výchovy.
  • Nabízí základní vhled do historie roveringu, jeho symboliky i charakteristik roverů a rangers z pohledu vývojové psychologie.
  • Vypichuje klíčové prvky roverského programu, které by neměly být opomíjeny a nabízí cesty, jak je lze v konkrétní činnosti uchopit.
  • Pozornost věnuje také roverským společenstvím – ať už kmenům nebo jiným formám. Vysvětluje jeho význam, jeho možné uspořádání, popisuje roli vedoucího v různých fázích roverské cesty.
  • Nepomíjí ani praktické aspekty roveringu, ať už je to zázemí, organizační zakotvení apod.

Metodika je určena samotným roverům a rangers, kteří jsou na začátku roverské cesty a chtějí se na ní lépe zorientovat. Vedoucím roverských společenství. Také ale vedoucím oddílů, kteří zpravidla v roli rádců, nebo členů oddílové rady mají mladé lidi ve věku cca 15 – 24 let a rovering by je tedy neměl minout. Inspiraci v metodice najdou jistě i ti RS, kteří už nějakou dobu roveringem žijí.

Metodika ke stažení

Stáhnout

Pomozte nám udělat metodiku co nejlepší

Zhruba půl roku byla metodika vydána pouze elektronicky a byl tak prostor se věnovat jejímu praktickému využívání, zhodnotit ji s pomocí vaší zpětné vazby a pak teprve obsah vyladit a metodiku vytisknout jako jedno z rozšíření chystaného handbooku pro vedoucí skautských oddílů.

Připomínkujte:

  • Máte-li konkrétní připomínky s obsahu metodiky, zanechte svůj komentář v tomto připraveném dokumentu.
  • Chcete-li nám nabídnout spíš obecnější zpětnou vazbu (jak se vám s metodikou pracuje, jak je srozumitelná, co byste v ní ještě potřebovali ap.), napište nám na program@skaut.cz.

Vezmi si metodiku na tábor

Ať už stihneš metodiku okomentovat nebo ne, jistě materiál využij ve svém roverském společenství. Od toho tu je. I když zatím jen elektronicky. Vytiskni si jej na prázdniny a zamysli se díky němu nad roverskou skupinou, inspiruje se pro další kroky s rovery a rangers. Léto je k tomu ideální čas. 

Za roverský odbor a programový tým 

Markéta Musilová – Blecha
koordinátorka programových projektů