Jak změnu idey vysvětlit vlčatům, světluškám a žabičkám (včetně tipů na aktivity)

Se změnou idey vlčat, světlušek a žabiček přišlo od vedoucích spoustu otázek. Odpovědi na ně můžete najít v předchozím článku. Možná tedy už všechno podstatné víte, ale ví to taky vaše vlčata, světlušky nebo žabičky?

V předchozích článcích ke znění idey vlčat, světlušek a žabiček byly důvody změny popsány, a to včetně procesu, který ke změně vedl. Můžeme tedy říct, že změna proběhla v rozsáhlé diskuzi vedoucích a odborníků a následné “přijetí” změny vykonal nejvyšší orgán naší organizace - Valný sněm. 

Je pravděpodobné, že se i vlčata a světlušky budou na novou ideu ptát. Zejména ti, kteří slibovali v létě se starým změním. A můžou přijít i další otázky: Znamená to, že můj slib už neplatí? Mám se naučit znění nového zákona? Znamená to, že už nemusím být poslušný starého vlka? Jak vypořádat tyto otázky? 

Srozumitelně jazykem dětí

Proč ke změně došlo? Vlčata měla doteď jiný slib, zákon, heslo a denní příkaz než světlušky a žabičky. Ale vlastně k tomu nebyl důvod. Často tak máme stejný program a hrajeme podobné hry. A mnohdy jezdíme společně na výpravy a tábory. Slib nás ve skauty všechny spojuje a zákon ukazuje cestu na vlčácké stezce a světluškám a žabičkám na jejich cestičce, a heslo a denní příkaz jsou našimi pomocníky při cestě po ní. Také by aktuální znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu mělo být srozumitelnější pro nás pro všechny. 

Slib včera a dnes

A slib, který jsem složil na minulém táboře, stále platí? Jasně že platí! Slib platí od chvíle, kdy si jej složíš, už navždy. Změna slibu hlavně upřesňuje jeho znění. Když se na nový slib podíváš pozorně, zjistíš, že stále jsou si oba sliby hodně podobné, jen je to jinak napsané, nebo je to napsané v zákoně, hesle nebo denním příkaze. 

Nápověda pro vedoucí: 

Vlčata:

Staré znění slibuNová idea
Slibuji, že se vynasnažím(slib) Slibuji, že se budu snažit
být poslušným vlčetem své smečky (zákon) Vlče dodržuje pravidla.
se kterou budu hledat  nejvyšší Pravdu a Lásku,(slib) spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
že každý den vykonám dobrý skutek (heslo) Konej dobro. (denní příkaz) Buď lepší dnes než včera.

Světlušky:

Slibuji, že se budu snažit (slib) Slibuji, že se budu snažit
hledat Pravdu a Lásku (slib) spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
být prospěšná své vlasti (zákon) Pečovat o sebe a své okolí.
a zachovávat zákon světlušek (slib) chovat podle zákona světlušek

Pamatuj! na slibovém odznaku zůstane

Pamatuj! nebylo jen heslo světlušek. Na slibovém odznaku připomíná všem světluškám a žabičkám, aby pamatovaly na to, co slíbily. Složením slibu přece cesta světlušky a žabičky nekončí.   

Tipy na aktivity 

Původní vs. současná idea vlčat a světlušek

Porovnejte starou ideu se současnou společně s vlčaty, světluškami a žabičkami. Hledejte co mají společné. Chybí v současné ideji něco ze staré? Je v současné ideji něco navíc? 

Naše pravidla

Diskutujte s vlčaty, světluškami a žabičkami, jak oddílová pravidla souvisí se zákonem, heslem a denním příkazem. Jestli pravidla nemáte, vytvořte si je.

Zákon, heslo a denní příkaz

Vlčata a světlušky si mohou zahrát scénky nebo namalovat, co pro ně jednotlivé body zákona znamenají. Takové obrázky si navzájem můžete porovnat a doplnit nebo si rozšířit jejich význam. Mějte pro děti připravené kartičky se současným zněním nebo ho umístěte na nástěnku. 

Co se chystám slíbit

Vyšlete vlčata, světlušky a žabičky za tmy na krátkou procházku po svíčkách. U každé svíčky najdou jednu otázku ze slibu. Nechte je, aby sami hledali odpovědi - aby si zapisovali, co je napadlo.

Co pro tebe znamená, že se budeš snažit? 

Jak to vypadá, když se někdo chová podle zákona vlčat/​světlušek/žabiček? 

Kdo jsou to ti ostatní, se kterými máš hledat nejvyšší Pravdu a Lásku? 

Kde budeš hledat nejvyšší Pravdu a Lásku?

Poté si společně projděte, co napsali. Můžete si jednotlivé odpovědi zaznamenat a povídat si o nich. Důležité u této aktivity je, aby vlčata, světlušky a žabičky přemýšleli, co ve slibu je a co to pro ně samotné znamená. 

Nový slib zážitkem

Aktivita je určena pro vlčata a světlušky, kteří už slib mají. Přečtěte si nový slib a zkuste si jej zapamatovat. Rozumíte všem slovům slibu? Chcete přijmout tento nový slib? V příhodný okamžik můžete společně odříkat slib, třeba na výpravě u ohně, nad svíčkou, v kroji, záleží jen na vás. Zážitek může pomoci vnímat nový slib jako svůj a společně s ostatními světluškami, žabičkami nebo vlčaty jej přijmout.

Tip: Pro smíšené oddíly může být zajímavé pozvat na tuto událost i skauty a skautky, kteří se tak dozví o změně idey vlčat, světlušek a žabiček. . 

Výše uvedené aktivity jsou jen příkladem, jak s ideou pracovat. Další formou mohou být příběhy, ve kterých probíhá boj dobra se zlem, nebo společné povídání o tom, jak se daří dodržovat slib a zákon při hrách a jiných aktivitách. Slib, zákon, heslo a denní příkaz je “něco”, s čím by se vlčata, světlušky a žabičky měli setkávat na každé schůzce, výpravě a táboře. 

Další hry a aktivity k ideji vlčat, světlušek a žabiček můžete najít na https://chystamprogram.skaut.cz/​programove-bloky/​doporucene/​idea-vlcat-a-svetlusek 

Narazili jste na otázku, na kterou jste nedokázali vlčatům, světluškám nebo žabičkám odpovědět? Nebo vás jen nějaká zajímavá otázka překvapila? Dejte nám o tom vědět na ovas@skaut.cz. Díky!

Odbor vlčat a světlušek
Jan Schovánek, Gross