Jak mluvit o skautingu? Nová příručka poradí!

Rady, tipy i návody, jak představit skauting světu, přesně to najdou čtenáři na stránkách publikace Jak mluvit o skautingu. Je to příručka o komunikaci a propagaci, ve které je všechno potřebné pro malé osobní i velké oddílové kroky směrem k pestrému, srozumitelnému a pozitivnímu obrazu skautingu. Ten pomáhá nám všem - získávat důvěru dětí i rodičů, nové dobrovolníky či finanční podporu.

Proč taková příručka?

Je užitečné, aby lidé kolem nás věděli, o co se skauting snaží a co pro mladé lidi, ale i pro společnost jako celek, dělá. O skautská dobrodružství bude díky tomu mít zájem více holek a kluků. Více dospělých bude zvažovat, zda nechtějí věnovat svůj čas a energii dobrovolnictví ve skautingu. Více firem i volených zástupců v samosprávách porozumí, k jakým úžasným cílům přispívají, pokud podporují skauting. Pozitivní obraz skautingu zároveň pomůže třeba i našim skautkám a skautům cítit se lépe v neskautských kolektivech. Vždycky jste totiž radši, když to, čemu věnujete úsilí a srdce, pokládají druzí za výtečné. A o nic menšího se v komunikaci o skautingu nehraje.

Každý malý krok, ať už jednotlivce či oddílu, přispívá k tomu, že si lidé kolem nás budou skládat v hlavě ještě přesnější a pozitivnější obraz o skautingu, než mají dnes. A s větší důvěrou a podporou našeho okolí budeme my moci zas o kousek lépe naplňovat poslání skautingu.

Komu se bude hodit?

Vedoucím oddílů i středisek, velkých akcí, vzdělávacích kurzů, organizátorům akcí pro veřejnost, organizátorům dobročinných akcí nebo třeba aktivním roverům a rangers, kteří si chtějí vyzkoušet nějakou novou skautskou výzvu.

Co v ní najdete?

Rady, tipy a návody, jak popisovat skauting, využívat sociální sítě, fotit dobré skautské fotky, komunikovat správně se svým publikem, využít různých příležitostí pro propagaci skautingu nebo jak si osvojit skautský vizuální styl. A také třeba něco o krizových situacích, častých chybách, práci s klasickými médii nebo stereotypech, které by bylo prima nepodporovat.
Pokusili jsme se zkrátka shrnout co nejvíce našich znalostí a zkušeností, tak abyste byli co nejlépe připraveni pustit se do našeho společného díla.

Jak ji získat?

  • všem oddílovým vedoucím dorazí společně s prosincovým číslem časopisu Skauting až do schránky
  • pokud jsi mediální zpravodaj/ka, rádi Ti pošleme příručku domů - stačí se nám ozvat na komunikace@skaut.cz
  • papírovou verzi si můžete objednat na obchod.skaut.cz
  • online verzi si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a držíme palce všem, kteří se pustí do skautské komunikace!

Bára Trojak, skautská tisková mluvčí

barbora.trojak@skaut.cz