Intercamp 2022 proběhne v červnu ve Francii

Intercamp 2022 proběhne od pátku 3. 6. do pondělí 6. 6. 2022 ve Francii, v areálu muzea v přírodě Ecomusée d'Alsace (Ungersheim, Alsasko). Akce bude menší než v roce 2019 s celkovou kapacitou 2 400 osob. Český kontingent by měl čítat 400 osob. Registrace se otevře na přelomu listopadu a prosince 2021.

Intercamp je každoroční evropské setkání skautek a skautů z sedmi organizací, které jsou členy Intercamp Committee. Patříme do ní my, Polsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Francie a evropské oddíly USA. Střídáme se v pořadatelství už od roku 1967. Intercamp může být skvělou 1. zkušeností s velkou mezinárodní skautskou akcí!

Obecné podmínky účasti na Intercampu

Účastníci jsou členové a členky Junáka - českého skauta ve věku 12 - 17 let v oddílech s odpovědnými vedoucími staršími 18 let. Vytvořený oddíl má 1 vedoucí/ho, který skupinu registruje a je za ni odpovědný. Není povoleno mít v oddíle větší poměr než 1 vedoucí/ho na 5 účastníků. Zároveň se nedoporučuje mít méně vedoucích než 1 na 10 dětí. Intercamp je dále určen pro dospělé dobrovolníky a dobrovolnice v roli IST - posily mezinárodního servis týmu, kteří na akci přijíždí o den dříve.

Podmínky účasti s ohledem na COVID-19

S ohledem na vývoj situace s onemocněním COVID-19 a místní podmínky ve Francii rozhodla Intercamp Committee a místní pořadatelský tým, že Intercamp 2022 bude otevřen pouze pro osoby plně očkované nebo osoby s potvrzením o proděláním nemoci (aktuálně ve Francii jako u nás 180 dní). Testy nebudou přijímány jako dostatečné. Každý účastník projde při vstupu do oploceného areálu muzea kontrolou, kde se prokáže osobním dokladem a dokladem o očkování či prodělání nemoci (doporučen elektronický COVID pass, česká aplikace Tečka ve Francii dobře funguje na všech místech). Intercamp 2022 je tímto určen pro účastníky od 12 let (pro mladší není očkování aktuálně dostupné). Pokud dojde ke změně, budou akceptováni i účastníci od 11 let, jako bylo obvyklé v jiných ročnících.

Cena a platba účastnického poplatku

Platba bude i letos v korunách na účet Junáka - českého skauta, který zprostředkuje převod peněz do zahraničí. Poplatek bude ve výši 560 Kč/osoba při platbě nejpozději do 20. 1. 2022. Pozdější platby budou ve výši 700 Kč/osoba. Účastnické poplatky se převádí vždy 1 platbou za celý oddíl. Dobrovolníci v roli IST platí zvlášť. 

Poznámka k poplatkům: Poplatky 560/700 Kč/osoba  vychází ze základních poplatků Intercamp ve výši 20/25 €/osoba a kurzového převodu 28 Kč/€. Tento vyšší kalkulovaný kurz slouží jako rezerva pro případnou změnu kurzu před převodem, pokrývá bankovní poplatky za převod a také režijní náklady organizace českého kontingentu.

Storno podmínky

Za normálních podmínek jsou účastnické poplatky na Intercamp nevratné. A to také v případě, že se nebude moci akce zúčastnit jednotlivec či skupina - včetně zdravotních důvodů (v tomto případě nicméně vyvineme maximální úsilí pro nalezení náhradníka).  Pokud by ale došlo k situaci, kdy nebude možné akci Intercamp 2022 uskutečnit (zejména z důvodu vývoje pandemie COVID), rozhodla IC Committee již nyní o vrácení částky ve výši 15 €. Znamená to, že každý musí předem počítat s rizikem ztráty 5 € ve prospěch režie zrušené akce. Pozor! V případě pozdní platby (po 20. 1. 2022)  se stále vrací pouze 15 € - v tom případě bude tedy 10 € nevratných.

Podmínky registrace

Oficiální registrace na stránkách www.intercamp.info se otevírá 1. 12. 2021. Tento termín je důležitý zejména pro IST, kteří se budou registrovat tímto způsobem. S ohledem na omezenou velikost se očekává větší zájem, a proto se stejně jako v letech minulých otevírá předregistrace do českého kontingentu. 

Pravidla předregistrace

  • V neděli 21. 11. 2021 ve 20:00 bude zprovozněn registrační formulář pro vedoucí oddílů (Google Form). Odkaz na formulář naleznete zde. V tomto formuláři vyplní vedoucí oddílu své kontaktní informace, informace o středisku, které oddíl zaštiťuje a počet vedoucích a účastníků. Žádné detailní informace např. o účastnících se nevyplňují.
  • Během předregistrace platí princip, kdo dřív přijde, ten bere, a to do naplnění kapacity kontingentu. Dále budou přijímáni náhradníci.
  • Podmínkou pro úspěšnou registraci bude zaslat nejpozději do 25. 11. 2021 0:00 „projekt výpravy na akci“. Skupiny, které projekt nedodají, nebo bude zcela nekompletní a nedostatečný, o svá místa přijdou a tato budou nabídnuta náhradníkům. Cílem této podmínky je včas si naplánovat výpravu na Intercamp 2022 – včetně zajištění dopravy, stravování apod. 
  • Projekt by měl obsahovat: závazný počet vedoucích a účastníků, kontakty na odpovědné osoby, střediska podílející se na organizaci výpravy, předběžný seznam účastníků, popis plánu dopravy (zájezdový autobus, letadlo atp.), předběžný rozpočet na celou akci s rozepsanými výdaji, včetně plánovaných dotací a určení celkové účastnické ceny za celou akci. Doporučujeme vyjít např. z reálné nabídky autobusové společnosti.
  • K dispozici je vzorový projekt – formulář, který je možné použít. Jeho použití však není povinné, pokud bude projekt obsahovat potřebné informace.
  • Platí podmínka maximální velikosti skupiny 20 osob na středisko nebo 45 osob, pokud skupinu organizuje 3 a více středisek nebo kraj. Nebudou udělovány žádné výjimky
  • Oddíly, které projdou úspěšně předregistrací, budou po 1. 12. 2021 vyzvány k oficiální registraci na webu akce. Pokud se zde někdo bez vyzvání registruje dříve, bude jeho registrace považována za neplatnou a bude smazána.
  • Po oficiální registraci oddíly dostanou platební pokyn k uhrazení účastnických poplatků v ceně 560 Kč/osoba. Termín pro zaplacení je do 20. 1. 2022. Kdo včas nezaplatí, bude ze seznamu účastníků vyřazen a volná místa budou poskytnuta náhradníkům.
  • V případě dotazů se můžete obracet na intercamp@skaut.cz.

Jak to na Intercampu chodí

Registrované oddíly si samy zajišťují dopravu na akci, bydlí na ní pohromadě v jednom subcampu a samy si zajišťují stravu. Tábořiště se otevírá v pátek v odpoledních hodinách s tím, že slavnostní zahájení proběhne až v sobotu ráno. V sobotu a neděli probíhá hlavní program. V pondělí ráno se koná slavnostní zakončení akce a oddíly se vydávají na cestu zpět. Členové IST přijíždí na akci již ve čtvrtek večer a odjíždí v pondělí po obědě.

Pár slov k místu konání a dopravě

Místo konání se nachází ve francouzském regionu Alsasko, pár kilometrů od hranic s Německem a Švýcarskem. Jako nejvhodnější variantu dopravy pro větší skupiny vidíme pronájem zájezdového autobusu. Menší skupiny pak mohou využít mezinárodní letiště Basel/Mulhouse (BSL), které leží 40 km od místa konání. Pro individuální veřejnou dopravu jsou nejbližší větší města Mulhouse (Francie, 15 km) či Basilej (Švýcarsko, 45 km).

Region je plný historických památek a kopců s vinohrady. V sousedství areálu Ecomusée d'Alsace, kde se akce koná, se nachází zábavní Park Malého prince, který je tematicky inspirovaný známým dílem Antoina de Saint-Exupéryho. Jedná se v zásadě o klasický zábavní park s řadou atrakcí. Vstupné do tohoto areálu není součástí účasti na akci. V případě zájmu o plánování pobytu a aktivit v okolí jsme schopni poskytnout další doporučení, co navštívit.

Za přípravný tým kontingentu Intercamp 2022

Pavel Král - Šupik a Lada Matyášová - Laduš