Idea vlčat a světlušek na táboře

Známe to asi všichni - tu vůni kouře, to praskání dřeva, ty krásné chvíle napětí, když se rozzáří slibový oheň, který s sebou nese trochu tajemství, vzpomínek a spoustu krásných chvil. A každý vedoucí zná ty rozklepané ruce - své a těch, kteří do jejich rukou skládají svůj slib.

Letní tábory jsou místem, kde se často skládají sliby vlčat, svěltušek a žabiček. Obvykle se tak děje na Poradní skále vlčat nebo před Velkým svícením světlušek, případně s celým oddílem u slibového ohně. Slibový oheň a slibování je tedy jedním z vrcholů letního tábora, ať už je jeho podoba jakákoliv. 

Na táboře máme spoustu možností, jak pracovat s ideou a s přípravou ke slibu. Přesto by tábor měl být pouze oním vrcholem, nikoliv celou cestou ke složení slibu. Jak ale takové poslední stoupání k vrcholu může vypadat? 

Táborová pravidla - jak chci, abychom se k sobě na táboře chovali

Kromě pravidel přes které nejde vlak a nad kterými se ani moc nedebatuje (např. bez dovolení nesmíme opustit tábořiště, nesmíme bez dovolení do vody atp.) máme na táboře pravidla, nad kterými můžeme nejen debatovat, ale také je společně vytvářet. Při vytváření můžeme vycházet ze zákona vlčat, světlušek a žabiček, tedy z toho, co dobře znají. Jak může vypadat, když se na táboře překonáváme? Nebo když pečujeme o sebe a své okolí? A jak vypadá na táboře pomoc druhým? Zákon se nám tedy zhmotní do každodenního táborového života. 

Co se nám povedlo

Každý den máme příležitost se na chvíli zastavit a povídat si o tom, co se komu povedlo, kdo komu udělal radost a co koho potěšilo. Takový program nám může zabrat třeba jen pár minut před večerkou. Vlčata mohou v kruhu u ohně v teepee, světlušky zas na paloučku s lucerničkami přemýšlet, vzpomínat a hodnotit daný den. Na začátku pro ně může být náročné si na něco vzpomenout, ale postupně se naučí hledat i drobnosti, které jsou důležité. Stejně tak může dobře fungovat táborová pošta, táborový rozhlas se vzkazy (večer před spaním se přečtou vzkazy) nebo hra, kdy máte za úkol během dne udělat tajně radost někomu, jehož jméno si vylosujete. Vlčata, světlušky a žabičky dostávají takto inspiraci a zpětnou vazbu, na jejich snažení se ve vykonávání denního příkazuhesla, na kterou můžeme navázat při povídání nad slibem. 

Společně ke slibu

I když příprava na slib probíhá od prvního dne nováčka v oddíle, na táboře se mu můžeme věnovat intenzivněji. Nejen že máme více času na společné povídání, ale také na prožitky, které mohou ovlivnit průběh přípravy na slib. 

  • Jak již bylo popsáno výše, lze využít společný čas před večerkou a poděkovat za maličkosti, za drobné krůčky, které udělali. Není potřeba každý den všem něco říct, ale je vhodné si poznamenat, o kom už jsme mluvili - komu jsme děkovali, abychom příště poděkovali zase někomu jinému.
  • Jděme klukům a holkám příkladem. Konejte dobré skutky, děkujte i za drobnosti a vybízejme ostatní, aby i oni někoho ocenili za snahu. 
  • Vymýšlejme táborové vylepšováky a inspirujme ostatní. Vlčata, světlušky a žabičky se mají snažit. Tuto snahu můžeme promítnout do vytváření nejrůznějších táborových pomůcek a děl. 
  • U táboráku často zpíváme písničky. Občas jsou o lásce, o pravdě, nebo třeba o tom jak žijí lidé. Víte, proč anděl udělá přítele z helmy (Karel Kryl - Anděl)? 
  • Večerní program nemusí být nutně o stezce odvahy, a to i přesto, že vlče, světluška či žabička překonává samo/​sama sebe. Taková cestička po svíčkách ve dvou s drobnými úkoly typu: otiskněte na papír svůj palec a udělejte z něj smajlíka, řekněte si navzájem něco pěkného, proč jsou Křemílek a Vochomůrka kamarádi? atp. může podpořit vzájemné vztahy, ale také zmírní případný strach ze tmy a připraví účastníky tábora třeba na plnění zážitku Noc v lese.
  • Večerní zamyšlení může mít spoustu podob. Můžeme přečíst úryvek z knížky a pak se ptát, jak by příběh dopadl, kdyby hlavní hrdina byl vlče nebo hlavní hrdinka byla světluškou či žabičkou. Také můžeme číst příběhy z knížek, které vybízí k přemýšlení, např. knížka Paprsek slunce pro duši (některé příběhy mohou být náročnější). 
  • Povídání se šestkou při večerním posezení může být pěkným obzvláštěním večera. Lze to pojmout formou čajovny, nebo se na chvíli potkat ve velkém stanu. Je vhodné mít připravená témata (Jak by měl vypadat nejlepší den? Co by si přáli od zlaté rybky?, Mohl by se Cipísek stát vlčetem, i když je synem loupežníka? atp.).

Slibování je jedinečný a neopakovatelný zážitek. Mnoho vlčáckých smeček slibuje při rituálu Poradní skály, která je zahajována Velkým vytím, roje světlušek mají Velké svícení a Sněm světlušek. Slibový rituál může mít mnoho podob. Ať už slibujeme na louce, v lese, u skály, rokli, v jeskyni, s velkým ohněm, při svíčkách, lucerničkách nebo s pochodní, je důležité aby byl zážitek silný a nezapomenutelný a také, aby byl srozumitelný. Aby všichni věděli, proč se to u nás zrovna takto dělá. Celý průběh je třeba účastníkům předem vysvětlit a případně i nacvičit, pokud je to potřeba. K Poradní skále a Velkému svícení jsou k dispozici pracovní listy pro vedoucí, které si můžete stáhnout a inspirovat se. 

Vedoucí je u slibu velkým pomocníkem, o kterého/​kterou se může vlče, světluška či žabička opřít, když například zapomene text slibu. 

Tip: Abychom alespoň trochu pomohli vlčatům, světluškám a žabičkám s trémou, můžeme odříkat slib společně se všemi, kteří jej mají již složený. 

Slibem nic nekončí

Slibem nic nekončí, ale naopak začíná. Mysleme na to, že po slibu nastává období, kdy vlče, světluška a žabička si kromě slibového odznaku odnesla i velký závazek, který dal/​a sám/​sama sobě. My jako vedoucí máme povinnost se ke slibu opakovaně vracet a pomáhat s jeho plněním, nabízet vlčatům, světluškám a žabičkám příležitosti, kde mohou ukázat, že to co slíbili mysleli opravdově. 

Stejně jako před slibem mluvíme s vlčaty, světluškymi a žabičkami, kteří se na slib teprve chystají, bychom měli mluvit i s těmi, kteří slib již mají. Můžeme si povídat o tom jak se jim daří jednotlivé části slibu plnit, co je pro ně nejtěžší, co nejlehčí, s čím by potřebovali pomoci a od koho atp. Můžeme také vlčata, světlušky a žabičky, které slib již mají, více zapojit do vysvětlování ostatním - co pro něj/​ni znamená “hledat spolu s ostatními”?, v čem jim to pomáhá? atp. 

Letos poprvé

Letošní tábory jsou ještě jedinečné v jedné věci - vlčata, světlušky a žabičky budou slibovat dle nového znění slibu. A to je velký krok i pro nás jako vedoucí. Během tábora můžeme pro vlčata, světlušky a žabičky udělat malý ohýnek a společně si povídat, jak se změnilo znění od toho co slibovali oni/​ony a jak zní slib teď. Slibujeme to stejné? Jak tomu slibu rozumí? Na konci si slib můžeme říci společně nahlas.

Inspirace pro práci s ideou je připravena také na webu Chystám program, nebo v krátké metodice Jak na ideu vlčat, světlušek a žabiček pro vedoucí. Využít můžeme také plakát s novým znění ideje.

Tábor je jedinečná příležitost pro hodnocení toho, jak se nám daří vlčatům, světluškám a žabičkám předávat ideu. Je to výsledek naší celoroční práce a snahy. Snažme se stejně jako oni Být lepší dnes než včera.

Za odbor vlčat a světlušek
Jan Schovánek - Gross, Monika Zárubová - Máňa