Hledáte vzdělávání na míru vaší akci či jednotce? Vyzkoušejte aktualizovanou verzi Vzdělávání na klíč

Připravujete kurz, regionální setkání činovníků nebo podobnou akci a potřebujete externě zajistit zajímavý vzdělávací program? Chcete na středisko pozvat odborníka na téma, u kterého cítíte mezery? Můžeme vám s tím pomoci! Odbory, pracovní skupiny a další týmy Junáka - českého skauta nabízejí (zdarma či za cesťák) řadu programů realizovaných na klíč. Prezenčně i online.

V sekci Křižovatky Vzdělávání na klíč naleznete aktuální, ucelenou a dlouhodobě platnou (1x za půl roku ji aktualizujeme) nabídku vzdělávacích programů na klíč.

„Jako výchovná zpravodajka jsem velice vděčná, že tento nástroj existuje. Mám tak pocit, že na větší otázky a volání o pomoc ze strany oddílových rad nejsme sami.“

Tyto programy si můžete - zdarma (respektive za cesťák lektorovi) - prostřednictvím jednoduchého formuláře objednat a externí lektoři (po předchozí domluvě iniciované z vaší strany) programy odlektorují přímo u vás "doma" či na akcipřípadně také (u cca 61% programů) online. 

„Je výborné, že tato možnost je, a to jak pro střediska a oddíly, tak pro kurzy. Bylo pro nás velkou pomocí, že jsme se mohli obrátit na lektora v tématu, na které jsme se sami necítili (připravit a odvést ho) a neměli jsme v okolí nikoho známého, kdo by nám s tím pomohl."

V posledním skautském roce jsme odbavili 22 objednávek na 41 programů pro asi 400 účastníků.

„Je to super nástroj, jak dostat know-how do regionů, zejména pro zaměstnané vedoucí s dětmi...“

Aktuální nabídka Vzdělávání na klíč obsahuje 53 programů od 14 poskytovatelů, přičemž 2 programy jsou nové, konkrétně:

  • "Fórum sdílené chyby" od Odboru pro bezpečný skauting,
  • "Chystáme se stavět/​rekonstruovat" od Skautských nemovitostí.

„Vzdělávání na klíč jsme využili již dvakrát a velmi nám vyhovuje, vybereme si téma a hlavně nemusíme řešit celorepublikovou nabídku kurzů a hledat volná místa, řešit problém s dopravou a časem. Vzdělávání se zúčastní společně velká část činovníků z našeho střediska. Tento formát hodnotím jako velmi přínosný.“

Vzdělávání na klíč pokrývá oblasti jako je rovering, družinový systém, sexuální výchova, ekologie, práce revizních komisí, mezinárodní skauting, skautská personalistika atd. Pro zajímavost - mezi nejčastěji objednávané programy patří ty o psychickém bezpečí dětí v oddílech, o práci s ideou vlčat a světlušek a o roveringu.

„Skvělá myšlenka celého nástroje – využít odborníka / člověk se zkušenostmi v oboru, který je zároveň součástí Junáka, takže ví, jak to v oddílech/​střediscích chodí. Široký výběr témat, lidský a individuální přístup. Pro časově vytížené oddílové vedoucí je velikým plusem vybrání si vlastního místa a termínu. Snazší vzdělávání už snad ani být nemůže. :) Děkujeme, určitě znovu využijeme.“

My děkujeme za to, že Vzdělávání na klíč využíváte a že se o svou zkušenost podělíte i s akcemi/​středisky/​oddíly... ve vašem okolí. Vzdělávání na klíč je tu pro vás!


Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání